Κυριακή 31 Μαρτίου 2019

Βασίλης Γκάτσος: Αλλιώς είστε συνυπεύθυνοι


Η "λύση" της αφαλάτωσης υπόγειου υφάλμυρου νερού είναι καταστροφική για τον τόπο μας, ιδιαίτερα για τους αγρότες μας. Τα υπόγεια νερά μας θα γίνονται όλο και πιο υφάλμυρα εις τους αιώνας των αιώνων.
Για αυτήν τη δήθεν "λύση" που προωθεί ο Δήμαρχος (περίεργο, ενώ δεν ήταν στο πρόγραμμα της παράταξής του) λίγο πριν την παράδοση της Δημαρχίας του δεν έχει μόνο ευθύνη ο ίδιος και η ΔΕΥΑΕΡ. Ευθύνη έχουν όλοι οι σύμβουλοί του. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν αυτή η "λύση" η καταστροφική για τον τόπο μας έρθει προς έγκριση στο ΔΣ, ψηφίζουν ΟΧΙ.
Αν με οποιοδήποτε τρόπο παρακαμφθεί το ΔΣ και η "λύση" προωθείται μέσω άλλης οδού, τότε παραιτούνται ή ανεξαρτητοποιούνται μετά παρρησίας όλοι μαζί. Η ευθύνη για ένα τόσο σπουδαίο ζήτημα που επιφέρει οφθαλμοφανέστατη μακροχρόνια ζημιά, είναι στους ώμους όλων των συμβούλων της πλειοψηφίας.
Μόνο να αναλογιστούν ότι εκατοντάδες ψηφοφόροι τους, αν είχαν περιλάβει αυτό το "έργο" στο πρόγραμμά τους, δεν θα τους είχαν ψηφίσει.

Βασίλης Γκάτσος