Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2019

Δυνατή Ερμιονίδα: Τι συμβαίνει με τα καύσιμα στον Δήμο;


Όπως φαίνεται από τις αναρτήσεις των σχετικών αποφάσεων του Δήμου Ερμιονίδας αλλά και της Οικονομικής Επιτροπής, η προμήθεια καυσίμων για τα δημοτικά οχήματα είναι ανέφικτη. Από τον περασμένο χρόνο δεν έχει ανανεωθεί καμία σύμβαση σχετικά με τον ανεφοδιασμό αλλά και ο διαγωνισμός που προκηρύχτηκε το μήνα Δεκέμβριο του 2018 απέβη άγονος.
Η παραπάνω κατάσταση γεννά εύλογα ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο που γίνεται ο ανεφοδιασμός καυσίμων στα δημοτικά οχήματα, δηλαδή με βάση ποια νόμιμη συμφωνία προμηθεύεται ο δήμος καύσιμα και πως αυτά αποπληρώνονται;
Το δημοτικό χρήμα και οι διαχείρισή του, για μας στην Δυνατή Ερμιονίδα αποτελεί βασικό μέλημα. Γι αυτό, και σε αυτό το θέμα, απαιτούμε την καθολική νομιμότητα των πράξεων και την δημοσίευση κάθε απόφασης, έτσι ώστε αιρετοί σύμβουλοι και δημότες να είναι ενήμεροι συνεχώς. Οι δημότες πρέπει να γνωρίζουν που πηγαίνουν τα χρήματα τους.

Γραφείο Τύπου
Δυνατής Ερμιονίδας