Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019

Απάντηση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ. Γαληνού στον πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων Γυμνασίου Κρανιδίου

 "Σχετικά με όσα αναφέρετε στο από 31 Ιανουαρίου 2019 έγγραφό σας με αριθμό πρωτ. 2/2019,σας γνωρίζουμε τα εξής: Καθώς η έλλειψη εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ04.05 είναι γνωστή τόσο στη Δ.Δ.Ε. Αργολίδας και την Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου, όσο και στο ΥΠ.Π.Ε.Ο., ζητήθηκε έγκαιρα η κάλυψη του λειτουργικού κενού.

Άμεση ήταν η ανταπόκριση του Υπουργείου. Ειδικότερα: Διορίστηκε εκπαιδευτικός του ανωτέρω κλάδου με την υπ" αριθμ.157062/Ε1/21-09-2018 Υ.Α. και δεν απεδέχθη τον διορισμό του. 
Στη συνέχεια, με την υπ. αριΘ.207864/Ε1/03-12-2018 Υ.Α. διορίστηκε άλλος εκπαιδευτικός, ο οποίος και αυτός δεν απεδέχθη τον διορισμό του. Το ίδιο συνέβη και με τις υπ. αριθμ.7139/Ε1/17-01-2019 και 12283/Ε1/28-01-2019 Υπουργικές Αποφάσεις. Διορίστηκαν εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ04.05 που δεν απεδέχθησαν τον διορισμό τους. 

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας επανυπέβαλε χθες, 07 Φεβρουαρίου 2019, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Υπουργείου, και νέο αίτημα για την κάλυψη του κενού. "Οσον αφορά τα κενά κλάδου ΠΕΟ2, σας ενημερώνουμε ότι από το Γυμνάσιο Κρανιδίου εστάλη το υπ" αριθμ.85/01-02-2019 αίτημα εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕΟ2 για αναρρωτική άδεια δύο (2) μηνών, με ευθύνη της εν λόγω καθηγήτριας και του σχολείου, καθότι σύμφωνα με τον νόμο, το αίτημα υποβάλλεται το αργότερο, εντός επτά (7) ημερών από την έναρξη της αναρρωτικής άδειας. 

Παρά ταύτα, η Υπηρεσία μας αγωνιώντας για το κενό του Σχολείου, με την υπ. αριθμ. Φ34.2/289/22-01-2019 απόφαση, διέθεσε πριν από τη γραπτή ενημέρωση του σχολείου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕΟ2 για έξι (6) ώρες. Ακολούθως, το σχολείο, κάλυψε το εναπομείναν κενό σε ώρες, με τη σύννομη διαδικασία της ανάθεσης υπερωριών, καθότι η ανάθεση υπερωριών είναι δικαιοδοσία της Διευθύντριας και του συλλόγου διδασκόντων του σχολείου. 

Είναι αυταπόδεικτο, ότι προηγήθηκε η Υπηρεσία και καθίσταται πασιφανής η ευαισθησία της για την κάλυψη των φιλολογικών ωρών του Γυμνασίου Κρανιδίου. 

Επιπροσθέτως, και πάντοτε σχετικά με το έγγραφό σας, σας ενημερώνουμε ότι όπως και εσείς ο ίδιος ομολογείτε σε άλλα κείμενα σας που δημοσιεύονται, έχετε συνομιλήσει με υπεύθυνους της Δ.Δ.Ε., χωρίς να διατυπώσετε αίτημα για συνάντηση με τον Διευθυντή της Δ.Δ.Ε. ή αίτημα για επίσκεψη του Διευθυντή στο Γυμνάσιο Κρανιδίου. 

Εξάλλου, ο Διευθυντής της Δ.Δ.Ε. προσκαλεί συχνά συλλόγους Γονέων και επισκέπτεται σχολεία που έχουν Θέσει ζητήματα και συνεργάζεται μαζί τους. Πάρα πολλές φορές κατά την προηγούμενη διετία με τους Παιδαγωγικά Υπευθύνους Σχολικούς Συμβούλους έχει επισκεφτεί σχολεία της Ερμιονίδος και συνέβαλλε αποφασιστικά στην ίδρυση και λειτουργία συλλόγων Γονέων όπως επίσης και στη λειτουργία σχολικών συμβουλίων που είχαν να λειτουργήσουν πλέον της δεκαετίας στον νομό μας. 

Συνεπώς, είμαστε πάντοτε ανοιχτοί και στη διάθεσή σας προκειμένου να καθιστάμεθα κοινωνοί των ιδιαίτερων προβλημάτων των σχολικών μονάδων και σε συνεργασία, με βάση πάντοτε τον δημοκρατικό διάλογο, να αντιμετωπίζουμε όσα αναφύονται. 

Τα αναφερόμενα στην επιστολή σας περί αναλογικότητας και ποσόστωσης δεν αφορούν τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών. Τα κενά που Θα καλύψουν οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί από την αρχή της σχολικής χρονιάς ορίζονται από το Π.Υ.Σ.Δ.Ε Αργολίδας με συγκεκριμένη πράξη και μετά από αυτή την διαδικασία διαβιβάζονται αρμοδίως στο Υπουργείο. Κατά τη διαδικασία κάλυψης των κενών ακολουθείται απαρέγκλιτα η νομοθεσία που διασφαλίζει την αρχή της διαφάνειας και της δημοκρατικής λειτουργίας. 

Αναλυτικότερα, γίνονται γνωστά όλα τα κενά σε όλους τους αναπληρωτές των αντίστοιχων ειδικοτήτων και η τοποθέτησή τους γίνεται απόλυτα και μόνο σύμφωνα με τα μόρια τους. 

Το γεγονός που και εσείς αναφέρετε, ότι δηλαδή, τα υπόλοιπα σχολεία της Αργολίδας είναι πλήρως στελεχωμένα, όπως και τα υπόλοιπα σχολεία της περιοχής σας, αποδεικνύει ανανφαδόν το ενδιαφέρον μας για τη δημόσια εκπαίδευση αφενός, και αφετέρου ότι δεν είναι με δική μας ευθύνη το έλλειμμα του Κρανιδίου. 

Η Δημόσια Διοίκηση δεν μεροληπτεί. Προκύπτει άλλωστε τούτο, από τις αλλεπάλληλες ενέργειες στις οποίες έχουμε προβεί και αναφέρονται παραπάνω. Κατά συνέπεια, αποτελεί πλεονασμό να σας καταστήσουμε γνωστό, ότι η κάλυψη των υφιστάμενων κενών του Γυμνασίου Κρανιδίου είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. 

Μετά ταύτα, όσα αναφέρατε τόσο στα έγγραφά σας, όσο και στα δημοσιεύματά σας στον τοπικό Τύπο περί αναλογιών και ποσοστώσεων, όψιμου ενδιαφέροντος της Δ.Δ.Ε. Αργολίδας και του Διευθυντή της, αποτελούν ιδιατεροπροσωπικές σας απόψεις και διατυπώνονται ή δημοσιεύονται με ευθύνη σας. "

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘ. ΓΑΛΗΝΟΣ