Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018

ΘΕΣΗ ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΑΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΗ ΔΕΥΑΕΡ

Τρίτη 18 -12-2018

Η ΘΕΣΗ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΗΝ ΔΕΥΑΕΡ

Έχοντας διατελέσει για μικρό χρονικό διάστημα αναπληρωματικό μέλος της ΔΕΥΑΕΡ, από τον Μάρτιο έως τον Αύγουστο του 2017, με την παράταξη της ΝΕΔΥΠΕΡ έχω να επισημάνω τα ακόλουθα:

Μετά από την ανάγνωση της επιστολής του κου Αποστόλου προς τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης προκύπτουν τα εξής:
Θα έπρεπε να παίρνει πάνω από δώδεκα χιλιάδες ευρώ το χρόνο για να αφιερώσει χρόνο και να διαβάσει τους νόμους που διέπουν την ιδιότητα του ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΑΕΡ.

-Ακόμα κι αν δεχτούμε την άγνοια του, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε την ύπαρξη των υπολοίπων μελών του Δ.Σ. ΔΕΥΑΕΡ. Δηλαδή ούτε εκείνοι γνώριζαν;

Είναι γνωστό ότι η ΔΕΥΑΕΡ δέχεται νομικές συμβουλές από δικηγόρο ο οποίος, κατά σύμπτωση, ξέχασε να ενημερώσει για το ασυμβίβαστο. Επίσης δεν βρέθηκε κανένας από την κυβερνώσα δημοτική παράταξη να τους ενημερώσει.

Τα συμπεράσματα δικά σας.


Διαμαντάρας Ισίδωρος


Μέλος της ΝΕΔΥΠΕΡ