Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018

Γιάννης Δημαράκης:Τα απόνερα της ΔΕΥΑΕΡ «πνίγουν» τον Δήμαρχο Ερμιονίδας, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο της ΔΕΥΑΕΡ.Τα απόνερα της ΔΕΥΑΕΡ «πνίγουν» τον Δήμαρχο Ερμιονίδας, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο της ΔΕΥΑΕΡ.

Ο κ. Π. Αποστόλου σε επιστολή, που δημοσιοποίησε στον τοπικό τύπο και τα ιστολόγια στις 17-12-2018, παραδέχεται ότι η συμμετοχή του σε συνεδριάσεις, κατά τις οποίες ανετίθεντο έργα και μάλιστα με τον τρόπο των απευθείας αναθέσεων στην εταιρεία των αδελφών του, ήταν μη νόμιμη.
Βέβαια η παραπάνω παραδοχή γίνεται από τον κ. Αποστόλου μετά από τη νομικά τεκμηριωμένη καταγγελία του κ. Π. Δαγρέ στην κα Εισαγγελέα Αργολίδας, η οποία ήδη έχει ξεκινήσει τη διαδικασία της διερεύνησης της υπόθεσης.
Πράγματι ο κ. Αποστόλου, ως Αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΕΡ, προσέφερε τις υπηρεσίες του στην Δημοτική Επιχείρηση και αμειβόταν από αυτήν. Εκτός από την αμοιβή του, που ελάμβανε ως Αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΕΡ, πληρωνόταν επιπλέον με 11.880 ευρώ ετησίως για να ελέγχει, μεταξύ άλλων αρμοδιοτήτων, τις βλάβες του δικτύου ύδρευσης του Δήμου και την καλή εκτέλεση της αποκατάστασης αυτών των βλαβών.
Με λίγα λόγια αμειβόταν για να αναθέτει έργα στην εταιρεία των αδελφών του και να εποπτεύει την καλή εκτέλεση των έργων των αδελφών του!
Ο κ. Αποστόλου ισχυρίζεται ότι δεν εγνώριζε ότι αυτό είναι μη νόμιμο.  Αναφέρει στην επιστολή του ότι εγώ το εγνώριζα και ότι του το επισήμανα. Όμως ισχυρίζεται ότι αυτή η επισήμανση έγινε με ειρωνικό τρόπο από μέρους μου, γεγονός το οποίο είναι παντελώς ψευδές.
Νομίζω ότι εύκολα ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι δεν είναι ούτε νόμιμο αλλά ούτε και ηθικό το να αναθέτει ο αδελφός έργα στην εταιρεία των αδελφών του. Επομένως και ο κ. Αποστόλου αποκλείεται να μην το είχε αντιληφθεί. Απλούστατα τοποθέτησε το προσωπικό του συμφέρον πάνω και από την νομιμότητα και από την ηθική.
Να επισημάνω επίσης ότι η ΔΕΥΑΕΡ πλήρωνε δικηγόρο των Αθηνών, με υπερβολικές αμοιβές μάλιστα, για να παρέχει νομικές συμβουλές και νομική κάλυψη στην Δημοτική Επιχείρηση. Ο εν λόγω δικηγόρος δεν είχε ενημερώσει τη Διοίκηση της ΔΕΥΑΕΡ ότι η ανάθεση έργων από αδελφό σε αδελφό είναι μη νόμιμη; 

Οι τωρινές δυσάρεστες εξελίξεις για τη διοίκηση της ΔΕΥΑΕΡ με την παρέμβαση της κας Εισαγγελέως δικαιώνουν τις προγενέστερες πολιτικές μου επιλογές. Να θυμίσω ότι οι λόγοι της παραίτησής μου από τη θέση του Αντιδημάρχου (30/5/2016) αλλά και η ανεξαρτητοποίησή μου από την Παράταξη του κ. Σφυρή (11/9/2017) έγιναν, εκτός των άλλων θεμάτων λειτουργίας και οργάνωσης του Δήμου, με κύρια αιχμή τα προβλήματα της ΔΕΥΑΕΡ δηλαδή την μεγάλη αύξηση των ζημιών της, την τιμολογιακή πολιτική της, την μη άσκηση ελέγχου των δαπανών της και την λήψη κάποιων μη νόμιμων αποφάσεων.
Για τις κατά καιρούς επισημάνσεις μου για τα προβλήματα της ΔΕΥΑΕΡ ενδεικτικά θα ήθελα να αναφέρω τα εξής:
1.      Τον Σεπτέμβριο του 2015 ενδοπαραταξιακά έθεσα τα θέματα δυσλειτουργίας της ΔΕΥΑΕΡ.
2.      Στην παραίτησή μου από τη θέση του Αντιδημάρχου στις 30/5/2016, η οποία δημοσιοποιήθηκε την ίδια μέρα στα μέσα,  ανάμεσα στους λόγους της παραίτησής μου αναφέρω ότι «υπάρχει έλλειψη συνεργασίας με τον Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. και επίδειξη προκλητικής συμπεριφοράς εκ μέρους του με αποτέλεσμα να μην επιλύονται σοβαρά και χρονίζοντα προβλήματα, που έχει δημιουργήσει η εν λόγω εταιρεία».
3.      Στην σύγκληση των Δημοτικών Συμβούλων της Παράταξης του κ. Σφυρή τον Φεβρουάριο του 2017 για τον σχεδιασμό των 2,5 χρόνων της εναπομείνασας θητείας της Δημοτικής Αρχής πρότεινα ευθαρσώς την οργανωτική αναδιάρθρωση της ΔΕΥΑΕΡ και την αντικατάσταση του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της, δικαιολογώντας με επιχειρήματα αυτήν την πρότασή μου. Μάλιστα ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΕΡ ήταν και οι δύο παρόντες σ’ αυτήν τη συνεδρίαση. Παράλληλα πρότεινα να ορισθεί Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης, δημότης, μη αιρετός, πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός, πρόσωπο αξιόπιστο και φερέγγυο. Αυτή η πρότασή μου δεν έγινε αποδεκτή.
4.       Στις 12 Ιουλίου 2017 ανακοίνωσα δημόσια στα μέσα την εξής πρόταση: «Να συσταθεί μια διαπαραταξιακή επιτροπή, η οποία να ελέγχει τις δαπάνες των επισκευών και των συντηρήσεων εν τη γενέσει τους και να προτείνει μια δίκαιη τιμολογιακή πολιτική των χρεώσεων των παρεχόμενων υπηρεσιών.» Έτσι θα υπήρχε διαφάνεια στις δράσεις της ΔΕΥΑΕΡ και θα αποκαθίστατο η αξιοπιστία της. Ούτε αυτή η πρόταση έγινε αποδεκτή.
5.      Στην επιστολή ανεξαρτητοποίησής μου από την Παράταξη του κ. Σφυρή στις 11 Σεπτεμβρίου 2017, την οποία δημοσιοποίησα, μεταξύ των άλλων θεμάτων έθιξα και προβλήματα δυσλειτουργίας της ΔΕΥΑΕΡ.
Επομένως δεν πρέπει να ισχυρίζεται ο κ. Αποστόλου ότι εγώ ως δάσκαλος προς μαθητή δεν τον προστάτεψα, ως όφειλα, όπως ο ίδιος αναφέρει. Είχε όλο τον χρόνο και την ενημέρωση τόσο αυτός όσο και ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΕΡ να προβληματιστούν και να πράξουν τα δέοντα.
Σύμφωνα με την τροπή που πήραν τα πράγματα μετά την καταγγελία του κ. Δαγρέ και την επέμβαση της Δικαιοσύνης θα έπρεπε ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΕΡ να είχαν ήδη υποβάλει την παραίτησή τους. Αυτό όμως δεν το έπραξαν.
Επίσης ο Δήμαρχος Ερμιονίδας, ο οποίος έχει βαρύτατες ευθύνες για όσα πράττει η ΔΕΥΑΕΡ, θα έπρεπε να είχε ήδη κινήσει τις νόμιμες διαδικασίες για την αντικατάστασή τους από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΕΡ και μάλιστα να τους αποπέμψει και από την παράταξή του. Όσο αυτό δεν το πράττει καταδεικνύει ότι και ο ίδιος ο Δήμαρχος αποτελεί μέρος του προβλήματος της ΔΕΥΑΕΡ.
Ερμιόνη 18/12/2018
Γιάννης Δημαράκης
Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
Δήμου Ερμιονίδας