Σάββατο 29 Δεκεμβρίου 2018

Τ.ΤΟΚΑΣ: ΠΑΡΩΔΙΑ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΡΑΝΙΔΙ.

Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2018

Στο χθεσινό ΔΣ του Δήμου Ερμιονίδας και στο θέμα για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Πλατεία Κύπρου Κρανιδίου (Πάνω Πλατεία), η  Δημοτική Αρχή απαξίωσε την διαδικασία καθώς δεν τήρησε όσα προβλέπονται για τη συζήτηση ενός σοβαρού θέματος. Δεν μας έφεραν καμία απόφαση προηγούμενου ΔΣ ούτε ακόμη και την απόφαση του 2012 της Δ.Κ. Κρανιδίου που υποτίθεται πως θα νομιμοποιούσε τις παρεμβάσεις. Δεν υπάρχει καμία  μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου ούτε εισήγηση προς την επιτροπή Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες που θα έπρεπε να τηρηθούν.

Δεν μας έφεραν κανένα έγγραφο με έγκριση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση ούτε καμία γνωμοδότηση της Αστυνομικής Αρχής. Όλα στον αέρα!!!

Περίεργη και η στάση της μείζονος  Αντιπολίτευσης που ενώ είχε βγάλει και ανακοίνωση για το θέμα ψήφισε υπέρ με το σκεπτικό πως « αν είναι σύννομη η απόφαση λέμε ναι».Στην τοποθέτησή μου τόνισα ότι οι παρεμβάσεις στην Πλατεία Κύπρου (Πάνω Πλατεία Κρανιδίου)  έγιναν από την προηγούμενη ημέρα σύγκλισης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που έγινε στις 20 /12/2018 χωρίς να υπάρχει καμία ενημέρωση αλλά και χωρίς να τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία που προβλέπεται.

Επισήμανα πως η  εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων πρέπει να γίνει  μετά από εκπόνηση μελέτης για  Χωροταξικό – Συγκοινωνιακό Σχεδιασμό για την πόλη του Κρανιδίου, εισήγηση  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Άρθρο73 Ν.3852, σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ.) και απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αφού τεθεί πρώτα σε δημόσια διαβούλευση.

Πρότεινα να διαβιβασθεί το αίτημα της Δ.Κ. Κρανιδίου στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, προκειμένου η τελευταία να εκπονήσει μελέτη και να εισηγηθεί σχετικά προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και να ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία.


Τάσος Τόκας