Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018

ΤΟΚΑΣ: ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΣΤΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΗΝ ΔΕΥΑΕΡ


Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

Μετά την σημερινή  επιστολή  του Αντιπροέδρου της ΔΕΥΑΕΡ κ. Αποστόλου, στενού συνεργάτη για πολλά χρόνια στα δημοτικά πράγματα του κ. Σφυρή, στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας της Ερμιονίδας με τίτλο « Έχει δίκιο ο Δαγρές», με την οποία επιβεβαιώνει την   παραβατικότητά του σε αποφάσεις της επιχείρησης, αναδεικνύονται όχι μόνο οι δικές του ευθύνες αλλά και οι τεράστιες  ευθύνες του Δημάρχου Ερμιονίδας κ.  Δημήτρη Σφυρή ο οποίος δια του θεσμικού του ρόλου  αποτελεί το κυρίαρχο όργανο και εγγυητή των συμφερόντων του Δήμου.

Μέσα από το νομικό πλαίσιο και τους κανόνες που διέπουν την λειτουργία των ΟΤΑ είναι πολλές οι διατάξεις που επιβεβαιώνουν την ευθύνη του δημάρχου  στην διεκπεραίωση των καθηκόντων του. Έτσι στο  Άρθρο 58  του Ν. 3852 /2010 (Καλλικράτης)

Αρμοδιότητες του δημάρχου. Παράγραφος 1 αναγράφεται πως «Ο δήμαρχος προασπίζει τα τοπικά συμφέροντα, κατευθύνει τις δράσεις του δήμου για την υλοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης, διασφαλίζει την ενότητα της τοπικής κοινωνίας και ασκεί τα καθήκοντά του με γνώμονα τις αρχές της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας.

Στο ίδιο Άρθρο παρ.3. επίσης αναφέρεται πως «Σε περίπτωση όπου τα ιδιωτικά συμφέροντα του δημάρχου ή συγγενή του έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγκρούονται με τα συμφέροντα του δήμου, ο δήμαρχος υποχρεούται να απέχει και τα αντίστοιχα καθήκοντα ασκεί αντιδήμαρχος ή σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού που ορίζεται από το δημοτικό συμβούλιο. Η μη τήρηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρή πειθαρχική παράβαση καθήκοντος».

Η αναλογική εφαρμογή  της παραπάνω διάταξης και στα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Ερμιονίδας γίνεται με άλλες διατάξεις και νόμους όπως π.χ. ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας κ. α.

Μέσα λοιπόν από το θεσμικό του ρόλο οφείλει να συντονίζει και να προστατεύει τα συμφέροντα του Δήμου αλλά και των επιχειρήσεων αυτού καθώς και τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων και δεν μπορεί να ισχυριστεί τίποτα άλλο.Πρέπει άμεσα να δώσει απαντήσεις για τα όσα κατήγγειλε στον εισαγγελέα ο κ. Παύλος Δαγρές εκπρόσωπος του Σωματείου " Ένωση Πολιτών Ενάντια στη Διαφθορά".

Η παράταξή μας σε πολλά άρθρα μας σχετικά με το Δήμο Ερμιονίδας έχει αναδείξει πολλές φορές τις ευθύνες του κ. Σφυρή σε διάφορα θέματα και είναι πλέον φανερό πως η αλλαγή σελίδας στα δημοτικά πράγματα είναι επιβεβλημένη και αναγκαία.


Τάσος ΤόκαςΕπικεφαλής της ΝΕΔΥΠΕΡ