Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018

Προς Ιχνηλάτη για τον Ανάβαλο.

Συνέχεια στον Διάλογο. Η τελική απάντηση ανήκει στον πλέον αρμόδιο: Τον Δήμαρχο Δήμου Ερμιονίδας.

Στις 11.11.2013 το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου γνωμοδότησε θετικά επί της ΜΠΕ του έργου, ενώ στις 26.02.2014 εκδόθηκε η Πράξη Χαρακτηρισμού, κατόπιν θετικής γνωμοδότησης της Δ/νσης Δασών Αργολίδας.

Οι Περιβαλλοντικοί Όροι του έργου εγκρίθηκαν με Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου που δημοσιεύθηκε στις 17.03.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΞΒΟΡ1Φ-ΨΒ5).
 

Τα ως άνω είναι από επιστολή του Βουλευτή κ. Ανδριανού προς τον Δήμαρχο τον Οκτώβριο του το 2014. 
Επισυνάπτονται και τρία άλλα τεκμήρια. Στο ένα εξ αυτών, σε απάντηση στον ως άνω Βουλευτή αναγράφεται:  "κάλυψη τοπικών αρδευτικών αναγκών σε συνολική έκταση 22.000 στρ. περίπου (σύμφωνα με την καθορισμένη πλέον αρδευτική περίμετρο)".

Ήδη και στην ΜΠΕ που αναρτά ο Ιχνηλάτης αναγράφεται ότι ο σκοπός της Μελέτης είναι η άρδευση εκτάσεως που βρίσκεται στον πρώην Δήμο Κρανιδίου. Τα όσα συμπεραίνει από εδάφια αυτής της ΜΠΕ που ακολουθούν δεν είναι παρά δικά του συμπεράσματα. Ο σκοπός της μελέτης είναι σαφέστατος και προτάσσεται.
Ο χάρτης που ορίζει αυτήν την περιοχή στον Κάμπο Κρανιδίου και Φούρνων πού βρίσκεται; Σε ποια μελέτη ή έγγραφο; Γνωρίζει ο Ιχνηλάτης;
Ποια είναι η "καθορισμένη πλέον αρδευτική περίμετρος" για την οποία μιλάει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης το 2018; Πού βρίσκεται;

Και για τελευταία φορά: Ας απαντήσει ο Δήμος κοινοποιώντας τη ΜΠΕ την εγκεκριμένη και ισχύουσα. Γιατί άλλο η ανάθεση το 1911 και άλλο η έγκριση ΑΕΠΟ το 2014 και άλλο η οριστική Παραλαβή της μελέτης το 2015. Η ΜΠΕ μέχρι τότε υπέστη αλλαγές σύμφωνα με τις γνωμοδοτήσεις κ.λ.π.

Βασίλης Γκάτσος