Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018

ΤΑΣΟΣ ΤΟΚΑΣ:ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018

ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΔΥΠΕΡ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2016

 Η παράταξή μας δημοσιεύει σήμερα τις θέσεις και τις παρατηρήσεις που έγιναν από τον επικεφαλής κ. Τάσο Τόκα κατά τη συνεδρίαση του ΔΣ του Δήμου Ερμιονίδας της 1ης Νοεμβρίου 2018  με θέμα την έγκριση ισολογισμού-απολογισμού οικονομικού έτους 2016.

«Ο Ισολογισμός - Απολογισμός 2016 αφορά την δεύτερη ουσιαστικά χρονιά της  σημερινής διοίκησης της δημοτικής  περιόδου 2014-2019.

Στο Δήμο Ερμιονίδας η Δημοτική Αρχή διαχειρίζεται την υφιστάμενη κατάσταση με τρόπο που δεν αφήνει πολλές προοπτικές.

Από την μελέτη του Απολογισμού, Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης του οικονομικού έτους 2016, η πρώτη εικόνα που αποκομίζει κανείς, είναι μια στασιμότητα στην όλη λειτουργία του δήμου Ερμιονίδας.


Σε τι ωφελήθηκαν λοιπόν οι δημότες μας και ο Δήμος Ερμιονίδας κατ΄ επέκταση αυτόν το χρόνο;

Τότε, εδώ στο δημοτικό συμβούλιο εμείς (ΝΕΔΥΠΕΡ) διαφωνήσαμε με τις πολιτικές επιλογές σας, τις προτεραιότητες σας και τις αξιολογήσεις σας, στο πλαίσιο εκτέλεσης του δημοτικού έργου όπως αυτό συζητήθηκε κυρίως στον προϋπολογισμό και στο τεχνικό πρόγραμμα.

Κατά το 2016 υπήρξε απουσία  ουσιαστικού έργου, ιδίως στην  περιφέρεια του Δήμου που είναι ξεχασμένη και δεν υπήρξε κανένας σχεδιασμός  για  νέα έργα και δράσεις.


Και όχι μόνο δεν έγινε τίποτα αλλά χάθηκε και το ήδη ενταγμένο έργο της ύδρευσης Κρανιδίου.  


Ιδιαίτερα αρνητική ήταν για το Δήμο η έλλειψη του Επιχειρησιακού Προγράμματος θέμα που ανέδειξε τότε η παράταξή  μας.


Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα είναι ένας «μπούσουλας» και σημαντικό εργαλείο για τη  διοίκηση του Δήμου μας και μέσα από αυτό και την οικονομική ανάλυση θα μπορούσαμε να δούμε πως:


1. θα αυξήσουμε τα έσοδα


2. θα ελέγξουμε τις δαπάνες και


3. θα  έχουμε μια οικονομική ισορροπία με αναπτυξιακές δυνατότητες


Οι βασικές επισημάνσεις για τον ισολογισμό 2016 είναι:


- Η απουσία χρηματοδότησης προγραμμάτων από το ΕΣΠΑ πράγμα που αναδεικνύει την αδράνεια της σημερινής δημοτικής αρχής και επηρεάζει αρνητικά την αναπτυκιακή προοπτική.


 - Η μονομέρεια των εσόδων αφού στο σύνολο του κύκλου εργασιών για το 2016 (4.725.493,62€), το 70% των εσόδων που αφορά την πώληση αγαθών  (1.786.186,02 €, σε σύνολο 2.529.047,81)  είναι από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού.


- Στον ισολογισμό υπάρχουν ανείσπρακτες απαιτήσεις προηγούμενων ετών, ύψους 1.145.906,22 €, ενώ υπάρχει πρόβλεψη για ζημίες καθυστέρηση  326.000,00€. σύμφωνα με τους ορκωτούς. (απαιτήσεις πριν του 2010). Η δημοτική αρχή πρέπει να δώσει έμφαση στην είσπραξη των χρεών των παρελθόντων οικονομικών ετών,  


- Δεν υπάρχουν  χρηματοδοτήσεις στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής για ανακούφιση του δημότη που πλήττεται από την οικονομική κρίση.


- Δεν έγινε κανένα έργο στις Τοπικές Κοινότητες (Δίδυμα-Ηλιόκαστρο-Θερμησία )που έπρεπε να χρηματοδοτηθεί κατά μεγάλο μέρος από τα τέλη από τις εταιρείες ΑΠΕ, ( π/χ Βελτίωση εσωτερικής  οδοποιïας –αγροτικών δρόμων για πρόσβαση των αγροτοκτηνοτρόφων).


Κατόπιν αυτών των παρατηρήσεων και αφού έχουμε εμπιστοσύνη στους υπηρεσιακούς παράγοντες, στους οικονομικούς συμβούλους και στους  ορκωτούς λογιστές του Δήμου Ερμιονίδας, για την  οικονομική διαχείριση όπως αυτή συντελέστηκε το έτος 2016,   ψηφίζουμε τον Ισολογισμό 2016   με το σαφή διαχωρισμό, όμως, πως άλλο η έγκριση του ισολογισμού και του απολογισμού του Δήμου και άλλο η πολιτική εκτίμηση για την διοίκηση του Δήμου για το έτος 2016.»


Τάσος Τόκας


Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Ερμιονίδας


Επικεφαλής της ΝΕΔΥΠΕΡ