Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018

Εξω οι απατεώνες …

… οι ανεπαρκείς, οι ανίκανοι, οι ανέντιμοι και τα νούμερα από τον Δήμο!
Οσα κουκιά και να ‘κουβαλάνε’!
Οση χρηματοδότηση, οιουδήποτε χρώματος, πάνω ή κάτω από το τραπέζι και αν προσφέρουν.
Δεν έχουμε άλλα περιθώρια για τέτοια τερτίπια, δεν έχουμε άλλα περιθώρια για αυτό που οι παρατάξεις λένε Δημοκρατία!
Και που δεν έχει και μεγάλη σχέση με την Δημοκρατία!
Συγκεκριμένα:
Μέχρι τώρα, μέχρι τις προηγούμενες εκλογές δηλαδή, είδαμε στα ψηφοδέλτια ονόματα απατεώνων!
απατεώνων συνέχεια στο villadidimo