Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018

Παρέμβαση Νίκου Παππά, για το Αγροτικό Τιμολόγιο


Κρανίδι,  17  Σεπτεμβρίου 2018
ΠΡΟΣ                                                                                                                                  Τον  κ. Αλέκο Φλαμπουράρη                                                                                        Υπουργό Επικρατείας                                                                                                 Aρμόδιο για Θέματα Καθημερινότητας του Πολίτη


Κύριε Υπουργέ,
Τις τελευταίες ημέρες χιλιάδες Έλληνες,  χρήστες ηλεκτροδοτούμενων αρδευτικών εκμεταλλεύσεων, ταλαιπωρούνται αφάνταστα.
Συγκεκριμένα, στα πλαίσια της διαδικασίας χορήγησης και διατήρησης του Αγροτικού Τιμολογίου καλούνται από τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η) να προσκομίσουν μέχρι 30.9.2018 στα κατά τόπους καταστήματα της Δ.Ε.Η τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Αποτέλεσμα: Μια απίστευτη ταλαιπωρία των πολιτών που συνωθούνται στα αρμόδια γραφεία της Δ.Ε.Η για πληροφορίες καθώς και στους Δήμους για την έκδοση των απαιτούμενων βεβαιώσεων.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι:
1.      Η καταπολέμηση της γραφειοκρατίας είναι διακηρυγμένος στόχος της κυβέρνησης
2.      Η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών ανήκει στις αρμοδιότητες σας
3.      Ο Σεπτέμβριος είναι για πολλούς εργαζόμενους μήνας διακοπών
4.      Οι Δήμοι διαθέτουν ελάχιστο εξειδικευμένο προσωπικό που αδυνατεί να ανταποκριθεί – παρά τις φιλότιμες προσπάθειές του – στον όγκο δουλειάς που δημιουργείται
5.      Ο αριθμός των απαιτούμενων δικαιολογητικών είναι μεγάλος

6.      Η αλλαγή χρήστη της σύνδεσης συνεπάγεται πέραν της υποβολής των δικαιολογητικών και τη σύναψη νέας Σύμβασης Προμήθειας με αποτέλεσμα την υπέρμετρη επιβάρυνση των πολιτών σε δύσκολους οικονομικά καιρούς


σας καλώ
να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε η Δ.Ε.Η να προχωρήσει αφενός στην παράταση του χρόνου κατάθεσης των δικαιολογητικών και αφετέρου στην απλούστευση των γραφειοκρατικών διαδικασιών καθώς και στη γενναία μείωση του απαιτούμενου χρηματικού ποσού για τη σύναψη νέας Σύμβασης Προμήθειας.

Νίκος Παππάς
Δάσκαλος
Πρώην  Νομαρχιακός Σύμβουλος Αργολίδας