Τρίτη 28 Αυγούστου 2018

Νέες πλωτές εξέδρες εγκρίθηκαν σε θαλάσσιες περιοχές της Ερμιονίδας

Νέες πλωτές εξέδρες εγκρίθηκαν από τους αρμόδιους φορείς, προς τοποθέτηση σε θαλάσσιες περιοχές της Αργολίδας.
Ειδικότερα, η Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, ενέκρινε την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας επιφανείας 15,56 τ.μ. για εποχιακή χρήση στην περιοχή «Θυνί», της Ερμιονίδος, στην παραλία του κτήματος «Κοχύλι» με σκοπό την προσωρινή πρόσδεση σκαφών, για λογαριασμό των Γεωργίου – Ιωάννη Γουλανδρή και Χριστιάνας Βαρδινογιάννη. Η εν λόγω πλωτή εξέδρα θα τοποθετηθεί από τους δικαιούχους στην προβλεπόμενη τοπογραφική αποτύπωση θέση, άνευ επέμβασης στον αιγιαλό.
Σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται η χρήση της πλωτής εξέδρας για εγκατάσταση και λειτουργία εστιατορίων ή κέντρων αναψυχής, ούτε δύναται να εξυπηρετεί θέσεις μόνιμου ελλιμενισμού σκαφών ή διαφημιστικούς σκοπούς. Επίσης, θα πρέπει να εξασφαλισθεί η ασφαλής στερέωσή της στο βυθό, ώστε να αποτραπεί τυχόν αποκοπή της, η οποία μπορεί να αποτελέσει ναυτιλιακό κίνδυνο.
Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, ενέκρινε την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας επιφανείας 99 τ.μ. για εποχιακή χρήση, στην περιοχή Άγιος Αιμιλιανός Ερμιονίδας, για λογαριασμό της εταιρείας ΧΑΠΙΜΑΓΚ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Τ.Υ.Ε. Η εν λόγω πλωτή εξέδρα θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για εξυπηρέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής και θα τοποθετηθεί από την εταιρεία στην προβλεπόμενη από την τοπογραφική αποτύπωση θέση, άνευ επέμβασης στον αιγιαλό.


Ο κατασκευαστής του έργου θα πρέπει να μεριμνήσει για την απομάκρυνση οποιωνδήποτε άχρηστων υλικών, μετά την υλοποίησή του, ενώ τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή της πλωτής εξέδρας δεν θα περιέχουν τοξικές ουσίες, επικίνδυνες για το περιβάλλον.