Τετάρτη 18 Ιουλίου 2018

ΤΑΣΟΣ ΤΟΚΑΣ:ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 100.000 € ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ


Νομικό Πρόσωπο

Τρίτη 17 Ιουλίου 2018

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 100.000 € ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ  ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ.

Ιδιαίτερα θετική για τους  δύο (2) παιδικούς σταθμούς του Δήμου μας (50.000 € ο καθένας) αποτελεί η απόφαση της Κυβέρνησης  για διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και ιδιαίτερα προς τα μικρά παιδιά και τους γονείς τους, σε μια δύσκολη οικονομική περίοδο τόσο για τη χώρα όσο και για τους ΟΤΑ.Στα τέλη Ιουνίου  ο Υπ.Εσ. Πάνος Σκουρλέτης, υπέγραψε την Πρόσκληση προς τους Δήμους και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο διάθεσης 95 εκατ. ευρώ, ώστε το σύνολο των λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών σε ολόκληρη τη χώρα να επιχορηγηθεί, προκειμένου να διευκολυνθεί η εναρμόνισή τους με τις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης   (Π.Δ. 99/2017). Με την  πρόσκληση:- Διατίθενται 95 εκατ. ευρώ στους 325 Δήμους για το σύνολο των 1.700 λειτουργούντων δημοτικών σταθμών τους -Προβλέπεται κατανομή της χρηματοδότησης ανά σταθμό με ανώτατο ύψος τις 50.000 ευρώ- Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2018-Το πρόγραμμα υλοποιείται έως τη 31η Δεκεμβρίου 2022, με δυνατότητα παράτασης σε περιπτώσεις δικαιολογημένων αιτημάτων των Δήμων


Επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται οι δαπάνες που αποσκοπούν στην προσαρμογή των κτιρίων στα οποία στεγάζονται οι δημοτικοί βρεφικοί, παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί στις προδιαγραφές του π.δ. 99/2017 και αφορά σε σταθμούς που έχουν αδειοδοτηθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.Πρόκειται, λοιπόν, για μία ακόμη συγκεκριμένη πρωτοβουλία ενίσχυσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού και συναθροίζεται με όλες τις άλλες δράσεις της μεγαλύτερης συλλογικής προσπάθειας που γίνεται στη χώρα, για την παραγωγική ανασυγκρότηση, τη διέξοδο από την οικονομική κρίση και τις συνέπειές της καθώς και της  εναρμόνισης των κοινωνικών υποδομών με τις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις.Τάσος Τόκας.Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου ΕρμιονίδαςΕπικεφαλής της   ΝΕΔΥΠΕΡ