Δευτέρα 5 Μαρτίου 2018

Σχετικά με την απολύμανση νερού δικτύων Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.

Πρώτο: Διαβάσαμε ότι με την 19/2018  απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΕΡ όρισε ως υπεύθυνους απολύμανσης Νερού Υδρευσης για το έτος 2018 τρεις υπαλλήλους,

  • Έναν Υδραυλικό
  • Έναν Υδρονομέα, και
  • Ένα εργάτη συνεργείου
Όμως, η  Υ.Μ. 5673/4.12.57 (ΦΕΚ 5Β/9.1.1958) αναφέρει:
Επίσης, στην ίδια απόφαση, στην εισήγηση, αναφέρεις  μεταξύ άλλων, ότι:
Και το ερώτημα που γεννάται είναι εύλογο: