Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ κ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ