Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017

Ανεξαρτητοποιήθηκε ο αντιδήμαρχος Γιάννης ΔημαράκηςΙωάννης Δημαράκης

Δημοτικός Σύμβουλος

Δήμου Ερμιονίδας

Ερμιόνη 11-9-2017

ΠΡΟΣ: κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ερμιονίδας

ΚΟΙΝ.: 1) κ. Δήμαρχο Ερμιονίδας
             2) κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
του Δήμου ΕρμιονίδαςΘέμα: «Ανεξαρτητοποίηση από την δημοτική παράταξη “Δημοτική Συνεργασία Ερμιονίδας” με επικεφαλής τον Δήμαρχο κ. Δημ. Σφυρή»

Κύριε Πρόεδρε

Με την παρούσα επιστολή μου σας δηλώνω ότι ανεξαρτητοποιούμαι (αρ.66 του Ν. 3852/2010) από την δημοτική παράταξη «Δημοτική Συνεργασία Ερμιονίδας». Οι λόγοι της ανεξαρτητοποίησής μου δεν είναι προσωπικοί αλλά αμιγώς πολιτικοί.

Με την παραίτηση μου από τη θέση του Αντιδημάρχου τον Μάιο του 2016 και τους αναφερόμενους σ’ αυτήν λόγους θέλησα να δώσω την ευκαιρία στον Δήμαρχο να προβληματιστεί και να θεραπεύσει τα σημαντικά αναφυόμενα προβλήματα δυσλειτουργίας, που είχαν ανακύψει σχετικά με την οργάνωση του Δήμου, τον συντονισμό και τον έλεγχο των δράσεων αιρετών και εργαζομένων, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του Δήμου γενικότερα αλλά και ειδικότερα τα σοβαρά προβλήματα που είχε δημιουργήσει η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ερμιονίδας (Δ.Ε.Υ.Α.Ερ.).


Δυστυχώς δεν υπήρξε όλο αυτό το διάστημα καμία προσπάθεια συλλογικής και ουσιαστικής προσέγγισης των παραπάνω προβλημάτων, που θα είχε ως αποτέλεσμα την έγκαιρη επίλυσή τους. Γι’ αυτό επέλεξα το δεύτερο μισό της δημοτικής θητείας μας να μην αναλάβω καμία θέση ευθύνης μολονότι μου έγιναν προτάσεις.

Για την καλύτερη λειτουργία του Δήμου είχα προτείνει στον Δήμαρχο να συνεδριάζει μία φορά την εβδομάδα η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου (Δήμαρχος και Αντιδήμαρχοι) με την παρουσία των Προέδρων των Νομικών Προσώπων του Δήμου και των Προϊσταμένων των Υπηρεσιών του, για να δίνονται κατευθύνσεις, να ασκείται έλεγχος και να γίνεται αξιολόγηση των δράσεων με σκοπό τον συντονισμό των εμπλεκομένων προσώπων για την επίλυση των αναφυομένων προβλημάτων και τη βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων. Η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής στα δύο πρώτα χρόνια της θητείας μας έγινε μόνο δύο φορές. Και στις δύο αυτές συνεδριάσεις η Δ.Ε.Υ.Α.Ερ. δεν συμμετείχε διά του Προέδρου της ή διά εκπροσώπου της.

Η Παράταξη αναλωνόταν σε μια τυπικού χαρακτήρα προσυνεδριακή συνάντηση των αιρετών της Παράταξης λίγο πριν από τις τακτικές προγραμματισμένες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου κατά τις οποίες ο Δήμαρχος ενημέρωνε τους αιρετούς της Παράταξης για τα προς συζήτηση θέματα της επικείμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Πέραν των ανωτέρω, που ακροθιγώς αναφέρω, είχα επισημάνει στον Δήμαρχο κατά καιρούς ότι η Δ.Ε.Υ.Α. Ερ. αποτελεί αγκάθι για τον Δήμο λόγω των προβλημάτων, που έχει δημιουργήσει στους δημότες με τους άστοχους χειρισμούς της. Γι αυτό το λόγο έκρινα ότι έπρεπε να ασκηθεί έλεγχος 1) ως προς την αναγκαιότητα των δαπανών της, 2) ως προς τη διαφάνεια των δράσεων της και 3) ως προς την ασκούμενη απ’ αυτήν τιμολογιακή πολιτική. Όμως ο Δήμαρχος  δεν αποδέχθηκε τις παραπάνω επισημάνσεις μου λέγοντας μου ότι η ενασχόληση μου με την Δ.Ε.Υ.Α.Ερ. είναι εκτός των αρμοδιοτήτων μου και ότι ο ίδιος προσωπικά ασκεί έλεγχο στη Δημοτική Επιχείρηση. Επομένως η Δ.Ε.Υ.Α.Ερ. για μένα ήταν χώρος άβατος.

Ένα παράδειγμα μόνο αναφέρω, ηχηρό όμως, το οποίο δείχνει την αναγκαιότητα ελέγχου της Δ.Ε.Υ.Α.Ερ. Συγκρίνοντας τους ισολογισμούς των ετών 2014 και 2015, που δημοσιοποίησε πέρσι η Επιχείρηση παρατηρούμε ότι οι ζημιές για το έτος 2014 ανήλθαν στο ποσό των 399.894,57 € ενώ οι ζημιές για το έτος 2015 ανήλθαν στο ποσό των 664.697,89 €. Δηλαδή οι ζημιές της Επιχείρησης για το έτος 2015 επί Δημαρχίας του κ. Σφυρή αυξήθηκαν κατά 264.803,32 €, ποσοστό αύξησης 66 %. Η αύξηση των ζημιών οφείλεται στις υπέρογκες δαπάνες που έγιναν κατά το έτος 2015.

Ο ισολογισμός για το έτος 2016 δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη μολονότι αυτό έπρεπε να είχε γίνει το πρώτο τρίμηνο του 2017. Μπορεί κανείς να αναλογισθεί τι θα συμβεί εάν το χρέος συνεχίζει να αυξάνεται κατ’ έτος με τον ίδιο ρυθμό;

Τα χρέη της Δ.Ε.Υ.Α.Ερ. τα πληρώνουν οι δημότες γι’ αυτό θα πρέπει να είμαστε πολύ φειδωλοί ως προς το ύψος των δαπανών. Επομένως η άσκηση διαρκούς ελέγχου και διαφάνειας των δράσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Ερ. καθίσταται επιβεβλημένη και αφορά 1) την ιεράρχηση και αναγκαιότητα του πλήθους των εργασιών της και 2) το ύψος του κόστους των εργασιών της εν τη γενέσει και όχι εκ των υστέρων.

Η όλη θητεία μου στο Δήμο σε θέσεις ευθύνης ήταν διαρκής προσφορά, άμισθη εργασία, μακράν από προσωπικές επιδιώξεις και βολέματα βιοποριστικού ή οικονομικού τύπου. Γι’ αυτό ακριβώς είχα την άνεση να υπερασπίζομαι πάντοτε το δημόσιο συμφέρον και τα συμφέροντα των πολιτών με τρόπο διαφανή, δίκαιο και αξιοκρατικό αδιαφορώντας για το μικροκομματικό όφελος της Παράταξης. Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο δεν υπήρξαν ούτε ενστάσεις ούτε αντιδράσεις σε ό,τι χειρίστηκα από τις θέσεις ευθύνης, που κατείχα, από κανέναν ούτε καν από την αντιπολίτευση.

Και χειρίστηκα πολλά απ’ αυτά που έχουν θετικό πρόσημο στο Δήμο Ερμιονίδας. Σταχυολογώ μερικά εξ αυτών.

Στην αρχή της θητείας μας συνέταξα με την έγκριση του Δημάρχου τον κανονισμό καθαριότητας πάνω στον οποίο στηρίχθηκαν οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου και έδωσαν τις άδειες διαχείρισης των απορριμμάτων. Μετά απ’ αυτό εκπόνησα το σχέδιο αποκομιδής των απορριμμάτων, το οποίο εφαρμόζεται μέχρι σήμερα και τα θετικά αποτελέσματά του είναι εμφανή σε όλους τους δημότες.

Τον Νοέμβριο του 2015 συνέταξα με την συνεργασία του Δημάρχου οκτώ απογραφικά δελτία για έργα υποδομής, ανάπτυξης και ανάπλασης στον Δήμο μας. Τα απογραφικά αυτά δελτία υποβλήθηκαν σε αναπτυξιακή εταιρεία με σκοπό να ενταχθούν σε ευρωπαϊκά προγράμματα για χρηματοδότηση (CLLD). Για να επιτευχθεί η χρηματοδότηση θα πρέπει να υποβληθούν ολοκληρωμένες μελέτες για τα εν λόγω έργα. Μέχρι την ημερομηνία της παραίτησής μου από τη θέση του Αντιδημάρχου δεν είχε γίνει καμία μελέτη παρόλο που είχα προτείνει να χρηματοδοτηθούν οι μελέτες από τα χρήματα που εισπράττει ο Δήμος από τις ανεμογεννήτριες. Τα χρήματα των ανεμογεννητριών δεν γνωρίζω εάν διατίθενται και για ποιους σκοπούς.

Ως Αντιδήμαρχος ήμουν υπεύθυνος και για το υπαίθριο εμπόριο. Στο πλαίσιο αυτών των αρμοδιοτήτων μου εξυγίανα την Λαϊκή Αγορά της Ερμιόνης με τρόπο ώστε να μην δραστηριοποιείται στην Λαϊκή κανένας πωλητής χωρίς άδεια πώλησης προϊόντων. Οι νόμιμοι πωλητές εκτίμησαν την προσπάθειά μου, με εμπιστεύθηκαν, συνεργάσθηκαν μαζί μου με αποτέλεσμα να καταβάλουν στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου το ενοίκιο τους. Έτσι σ’ ένα χρόνο ο Δήμος εισέπραξε τόσα χρήματα όσα είχαν εισπραχθεί αθροιστικά τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με όρισε πρόεδρο Επιτροπής, η οποία ανέλαβε να προετοιμάσει τις επετειακές εκδηλώσεις για τα 190 χρόνια από την Γ΄ Εθνοσυνέλευση στην Ερμιόνη, τις οποίες τίμησε με την παρουσία του και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Με την συνεργασία των μελών της Επιτροπής σχεδιάσαμε και με την χρηματοδότηση του Δήμου Ερμιονίδας και της Π.Ε. Αργολίδας πετύχαμε να γίνει στις 12 Μαρτίου 2017 μια λαμπρή τελετή αντάξια του ιστορικού γεγονότος.

Ήμουν πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, υπεύθυνος για την επιμόρφωση ενηλίκων και πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης. Με τις παραπάνω ιδιότητες και ως Αντιδήμαρχος οργάνωσα το καλοκαίρι του 2015 το θερινό Σχολείο Τοπικής Ιστορίας με ομιλητές επιφανείς καθηγητές ξένων Πανεπιστημίων, οι οποίοι έχουν διεξαγάγει αρχαιολογικές έρευνες στην περιοχή μας. Μέσω του Σχολείου ο Δήμος γίνεται οδηγός και δείχνει δρόμους στήριξης δράσεων επιπέδου που έχουν σχέση με την ιστορία, την λαογραφία, την οικονομία, το περιβάλλον, την παιδεία και γενικότερα τον πολιτισμό της επαρχίας μας από την προϊστορία μέχρι σήμερα. Μετά την παραίτησή μου από τη θέση του Αντιδημάρχου δεν ξαναλειτούργησε το Σχολείο.

Ως υπεύθυνος της επιμόρφωσης ενηλίκων μέσω του Δημοτικού Κέντρου Διά Βίου Μάθησης επιμορφώθηκαν τα δύο προηγούμενα χρόνια περισσότεροι από 350 δημότες μας. Ελπίζω να συνεχιστεί η λειτουργία του Κέντρου με τον νέο υπεύθυνο.   

Ως Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτ/θμιας Εκπ/σης συνεργάσθηκα με τα μέλη του Δ.Σ. της Επιτροπής, τους Δ/ντές των σχολικών μονάδων της Δευτ/θμιας Εκπ/σης του Δήμου και τους Συλλόγους Γονέων για την σωστή ιεράρχηση των αναγκών των σχολείων.  Ύστερα από χρηστή διοίκηση και δίκαιη κατανομή των χρημάτων στα σχολεία καταφέραμε ώστε οι πενιχρές πιστώσεις που δίνει το Υπουργείο Παιδείας να επαρκέσουν όχι μόνο για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών αλλά και πετύχαμε να αντικαταστήσουμε πεπαλαιωμένο εποπτικό υλικό με σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα. Επί πλέον έγιναν και οι απαραίτητες επισκευές των διδακτηρίων και περίσσεψαν χρήματα για να ξεκινήσει απρόσκοπτα η νέα σχολική χρονιά.

Επειδή για τις δυσλειτουργίες του Δήμου, τις οποίες παραπάνω έχω αναφέρει, δεν βλέπω προοπτική θεραπείας επιλέγω να γίνω Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος. Η συνείδησή μου και οι αξίες μου με οδηγούν σ’ αυτήν την απόφαση και δηλώνω ότι από τη νέα θέση μου θα εξακολουθώ να υπερασπίζομαι δυναμικά τα συμφέροντα των Δημοτών.

Γιάννης Δημαράκης

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος

Δήμου Ερμιονίδας