Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ Π.Σ. ΤΑΣΟΥ ΤΖΑΝΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20 -9-2017


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ Π.Σ. ΤΑΣΟΥ  ΤΖΑΝΗ ΣΤΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  20 -9-2017  ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ  *  Έγκριση Σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου  & του  ΦΟΣΔΑ *                                                

Κυρίες & Κύριοι Συνάδελφοι ,

Η σύμπραξη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την εκτέλεση των μεγάλων έργων  είναι πλέον μονόδρομος λόγω της οικονομικής κρίσης, και της αδυναμίας των  Δημοσίων Φορέων  να εκτελέσουν από μόνοι τους έργα. Το τεράστιο κοινωνικό όφελος από την επίλυση της διαχείρισης των απορριμμάτων , σε όρους περιβαλλοντικούς, υγείας και πολιτισμού δυστυχώς απαξιώνεται και εξανεμίζεται από τον κουρνιαχτό από την ενδεχόμενη υπέρμετρη κοστολόγηση και κατ΄επέκταση  την τιμολόγηση της συγκεκριμένης  παροχής υπηρεσιών.

Μιλάω για  *κουρνιαχτό* γιατί πάρα πολλοί και μάλιστα  Θεσμικοί  Αυτοδιοικητικοί ,μιλούν χωρίς απ΄ότι φαίνεται να γνωρίζουν , πώς διαμορφώνεται η τελική τιμή. Με δύο κουβέντες λοιπόν   η  τ ε λ ι κ ή    τ ι μ ή  είναι  το άθροισμα του συνολικού κόστους, σε ετήσια βάση,   συν το επιχειρηματικό κέρδος σε συνάρτηση με την ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα .


Σ υ ν ο λ ι κ ό    κ ό σ τ ο ς   είναι το σταθερό κόστος   όπως π.χ. κατασκευή κτιρίου &  αγορά  παγίων. Μ ε τ α β λ η τ  ό      ή    Λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ό   κ ό σ τ ο ς  είναι το κόστος που προκύπτει απ΄την παραγωγική διαδικασία.  Τ ο    Ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ ι κ ό    κ έ ρ δ ο ς  που προστίθεται σύμφωνα με τους  Κανόνες της ελεύθερης  αγοράς,για να είναι νόμιμο και ηθικό πρέπει να μην υπερβαίνει ένα  *ανεκτό*  περιθώριο κέρδους. Η  Κ ε ρ δ ο σ κ ο π ί α   μπορεί να είναι νόμιμη αλλά όχι ηθική  και  η  Α ι σ χ ρ ο κ έ ρ δ ι α  παράνομη και ανήθικη .Συνήθως σε αυτούς τους παράγοντες (μιλάω γενικά για τις ΣΔΙΤ   Πανελλαδικά ) παρουσιάζονται υπερβάσεις (υπερτιμολογήσεις στα κόστη )και κερδοσκοπικές τάσεις για το επιχειρηματικό κέρδος.

Κυρίες & Κύριοι Συνάδελφοι ,

Αν ήμουν Περιφερειακός Σύμβουλος το 2012-2013 , θα είχα δώσει μάχη μέχρις εσχάτων ,να ορισθεί και να θεσμοθετηθεί ανεξάρτητη, ο λ ι γ ο μ ε λ ή ς   ε π ι τ ρ ο π ή   ε μ π ε ι ρ ο γ ν ω μ ό ν ω ν  -Ο ι κ ο ν ο μ ο λ ό γ ω ν   έτσι ώστε να διασφαλισθεί και επιβεβαιωθεί υπεύθυνα, εγγράφως  & ενυπόγραφα, ότι όλα έγιναν σωστά άρα και το κόστος δεν είναι υπερτιμημένο  Αυτό δεν έγινε τότε άρα ο καθένας μπορεί να επικαλείται και να λέει ότι θέλει , εξ΄ ού και ο  *κουρνιαχτός*.

Στη συνέχεια όμως υπάρχει ένα   μ ε ί ζ ο ν   πολιτικό θέμα όσον αφορά το  ΦΠΑ  ,δηλαδή

π ώ ς   είναι δυνατόν και με   π ο ι ά  λογική  και δικαιοσύνη ,σε παροχή υπηρεσιών

π ρ ώ τ ι σ τ η ς     ανάγκης να επιβάλλεται ο  υψηλότερος συντελεστής του ΦΠΑ   24%, και όταν μάλιστα ο πολίτης που είναι ο τελικός αποδέκτης αυτού του κόστος δεν έχει την δυνατότητα να επιλέξει αν θα ¨αγοράσει¨ ή όχι την συγκεκριμένη υπηρεσία, αλλά υποχρεωτικά την πληρώνει και μάλιστα μέσω λογαριασμών τρίτων.

Και καλά,  οι προηγούμενες υποτιθέμενες κοινωνικά ανάλγητες Κυβερνήσεις το έκαναν,η σημερινή όμως * Αριστερή*  Κυβέρνηση,το συντηρεί και το συνεχίζει βαδίζοντας ακριβώς πάνω στις ίδιες ράγες ?

Κυρίες & Κύριοι Συνάδελφοι ,

Δεδομένων ότι

1ον) Το κόστος μετακυλίεται εξ΄ ολοκλήρου στους πολίτες.

2ον) Ο έμμεσος αυτός φόρος από τη φύση του , ως έμμεσος , είναι άδικος και επιβαρύνει περισσότερο τα λαϊκά στρώματα.

3ον) Το   υπερβάλλον κόστος που δημιουργείται,  κυρίως από τον υψηλό φορολογικό συντελεστή ,σε μία χρονική περίοδο  28  ετών αποτιμάται σε επιπλέον  δεκάδες εκατομμύρια  & 4ον) Το γεγονός ότι δεν μπορεί να επιδοτηθεί η τιμή από την Κεντρική Κυβέρνηση.

Με βάση τον θεσμικό μου ρόλο ως Σύμβουλος της Περιφέρειας , Κύριε  Περιφερειάρχη  σας

π ρ ο τ ε ί ν ω   να κατεβείτε στην  ΕΝΠΕ  με πρόταση μείωσης του ΦΠΑ στον κατώτατο συντελεστή, για όλα φυσικά τα ΣΔΙΤ, για όλη την Ελλάδα ( φαντάζομαι ότι  έχετε  τη σύμφωνη γνώμη όλων μας ) και όλοι μαζί οι Περιφερειάρχες  να διεκδικήσετε και να απαιτήσετε  από την Κυβέρνηση τη δίκαιη και επιβεβλημένη από τις οικονομικές συγκυρίες   μ ε ί ω σ η του ΦΠΑ στο κατώτατο επίπεδο του 13%..

Μέχρι τότε όμως και μέχρι να γίνουν αυτά     ε γ ώ    θ α     ψ η φ ί σ ω       λ ε υ κ ό   ._

                                                                     Με τιμή

                                                              ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ     ΤΖΑΝΗΣ