Σάββατο 1 Ιουλίου 2017

Παναγιώτης Αποστόλου:Απάντηση στον κο Λεμπέση

Κρανίδι, 01-07-2017
Δήμαρχέ μου και πολύ καλέ μου φίλε Ανάργυρε Λεμπέση,
Την απάντηση στα ερωτήματα που θέτεις δημόσια, σχετικά με τη διαφορά μεταξύ του παγίου αποχέτευσης της Δημοτικής Κοινότητας Κρανιδίου, το οποίο είναι 5€ και του αντίστοιχου παγίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης, που είναι 15€, είμαι υποχρεωμένος να στη δώσω εγώ, από τη στιγμή που ζητάς δημόσια από τον κ. Ι. Πάλλη, Δημοτικό Σύμβουλο Ερμιόνης και Πρόεδρο του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. να ψηφίσει στο δημοτικό συμβούλιο ίδιο πάγιο αποχέτευσης για τους κατοίκους των δύο Κοινοτήτων.
ΠΟΤΕ ΤΩΝ ΠΟΤΩΝ!
Και γιατί ποτέ; Ο Ερμιονίτης καλείται να πληρώσει πάγιο αποχέτευσης 15€, επειδή για τη μεταφορά των λυμάτων του στο βιολογικό καθαρισμό στο Κρόθι μεσολαβούν:
α) 5 αντλιοστάσια,
β) 10 αντλίες,
γ) 4 εφεδρικές γεννήτριες ρεύματος,
δ) 5 παροχές ρεύματος και αντίστοιχοι λογαριασμοί Δ.Ε.Η. και
ε) συντήρηση, εργασία και υλικά για τις βλάβες.
Τα λύματα του Κρανιδίωτη για να φτάσουν στο βιολογικό καθαρισμό του Κρανιδίου δεν χρειάζεται τίποτα από τα παραπάνω, μεταφέρεται με φυσική ροή!
Ζητώντας λοιπόν από τους συμβούλους της Δ.Κ. Ερμιόνης να ψηφίσουν ίδιο πάγιο με τη Δ.Κ. Κρανιδίου, είναι σαν να ζητάς από τους Κρανιδιώτες να πληρώσουν αυτοί όλα τα έξοδα που προανέφερα για τους Ερμιονίτες.
Δήμαρχέ μου, με όλο το σεβασμό που σου έχω δείξει, αυτό δεν μπορώ να το επιτρέψω, όπως δεν επέτρεψα πολλά άλλα που ήταν εις βάρος των κατοίκων του πρώην Δήμου Κρανιδίου και αφορούσαν τη Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. Πρέπει να το πάρεις απόφαση επιτέλους ότι το Κρανίδι και η Ερμιόνη πλέον είναι ένα και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. το έχουν αποδεχτεί και λειτουργούν ισότιμα για όλους τους δημότες.
Παναγιώτης Αποστόλου
Δημοτικός Σύμβουλος Ερμιονίδας – Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.