Παρασκευή 7 Ιουλίου 2017

Εκδήλωση ΙΛΜΕ. Η κοινωνική και πολιτική ζωή των Ερμιονέων στην Αρχαιότητα, μέσα από έμμετρες επιγραφές. Αύριο στην Ερμιόνη