Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017

Εξόδιος ακολουθία των λειψάνων του Κωνσταντίνου Μπροδήμα στα Δίδυμα