Τετάρτη 24 Μαΐου 2017

για την ενημέρωση του πολίτη

η παρούσα παραπεμπτική ανάρτηση αποτελεί μιά απόπειρα/προσπάθεια -ή αφορμή- πληροφόρησης του καταναλωτικού κοινού, ξεκινώντας από το το πιό οικείο σε όλους και καθημερινό φαινόμενο της τηλεφωνο-παρενόχλησης και αναζητώντας μιά εκτενέστερη ενημέρωση όσον αφορά τα πολυτραγουδισμένα προσωπικά δεδομένα (ανεξάρτητα αν συμφωνείτε με την υποκειμενική προσέγγιση των κειμένων)
αλιεύς η Έλλη Βασιλάκη
και