Παρασκευή 28 Απριλίου 2017

Με προτάσεις για την επίλυση τον προβλημάτων της αγροτοκτηνοτροφίας ο Αγροτικός συνεταιρισμός Ερμιόνης απάντησε στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Ευάγγελο Αποστόλου.

parapolitikaargolida
Με προτάσεις για την επίλυση τον προβλημάτων της αγροτοκτηνοτροφίας ο Αγροτικός συνεταιρισμός Ερμιόνης απάντησε στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Ευάγγελο Αποστόλου. Δείχνει μια διαφορετική προσέγγιση της κατάστασης, αφού έχουμε μάθει τους συνδικαλιστές να διαμαρτύρονται . Παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το κείμενο το οποίο υπογράφει η πρόεδρος Λιάνα Οικονόμου.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ
1. ΣΟΒΑΡΗ ΕΛΛΕΙΨΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ: Επέκταση του αρδευτικού δικτύου ΑΝΑΒΑΛΟΥ και στην Ερμιονίδα και κατασκευή
φραγμάτων για αποταμίευση ύδατος.
2. ΥΨΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ :


α) Ελεγχος της αγοράς λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζωοτροφών ώστε να πάψει να υπάρχει η
τεράστια διαφορά τιμής έναντι των άλλων Ευρωπαίκών χωρών και μείωση του ΦΠΑ στα αγροτοκτηνοτροφικά εφόδια.
β) Φθηνότερη ενέργεια με μείωση των τιμών στο αγροτικό ρεύμα και πετρέλαιο αφορολόγητο για
τον κατά κύριο επάγγελμα αγρότη και ποσότητα που θα δικαιούται αναλόγως της δήλωσης ΟΣΔΕ και
της καλλιέργειας που διαθέτει.
3. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ , ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΕΛΓΑ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ :
α) Να παραμείνει ο συντελεστής φορολογίας στο 13% και το αφορολόγητο ως έχει. Να μην υπάρχει
προκαταβολή φόρου της επόμενης χρονιάς καθώς η παραγωγή για το επόμενο έτος δεν μπορεί να
είναι προβλέψιμη λόγω καιρικών συνθηκών και ασθενειών.
β) Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις και τους βοσκοτόπους για τους κατά
κύριο επάγγελμα αγρότες - κτηνοτρόφους.
γ) Ελάφρυνση στις ασφαλιστικές εισφορές και μικρότερο συντελεστή συμμετοχής στα φάρμακα και
ειδικά για τους συνταξιούχους του ΟΓΑ.
δ) Να θεσπιστεί ένα πιό ευέλικτο και σύγχρονο μοντέλο για τον ασφαλιστικό φορέα ΕΛΓΑ. Ενώ
πληρώνουμε αδρά για ασφαλιστική κάλυψη της αγροτοκτηνοτροφικής παραγωγής μας, δεν
καλύπτει όλα τα αίτια καταστροφής της παραγωγής. Να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής του αγρότη
ή του κτηνοτρόφου για ποιά αίτια θα ασφαλιστεί καθώς δεν υπάρχουν οι ίδιες κλιματολογικές
συνθήκες και ασθένειες σε όλη την χώρα.
ε) Λόγω των χαμηλών συντάξεων του ΟΓΑ, να μπορεί ο συνταξιούχος να συμπληρώνει το εισόδημά
του από την ενασχόληση με το αγροτοκτηνοτροφικό του αποκλειστικό επάγγελμα, χωρίς να χάνει το
60% της σύνταξης του και να πληρώνει εκ νέου ασφαλιστικές εισφορές.
ζ) Να επανέλθει το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης στα 65 χρόνια για τους άνδρες και να μειωθεί στα
60 χρόνια για τις γυναίκες.
4. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΓΡΟΤΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ : Δημιουργία αναπτυξιακης χρηματοδοτικής Τράπεζας για τους αγρότες κτηνοτρόφους
και αλιείς. Πρόσβαση σε φθηνή χρηματοδότηση για επενδύσεις και εκσυγχρονισμό του
πρωτογενούς τομέα και της μεταποίησης των παραγόμενων προϊόντων, ώστε να αναδειχθεί η
δυναμική της αγροτοκτηνοτροφικής παραγωγής και να δημιουργηθεί η σύνδεση μεταξύ της
πρωτογενούς παραγωγής , της μεταποίησης και των υπηρεσιών.
5. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ : Συγκρότηση ομάδας από ειδικούς ανά νομό, επιφορτισμένοι να ενημερώνουν επί όλων
των θεμάτων που αφορούν αγρότες - κτηνοτρόφους - αλιείς και οι οποίοι θα επισκέπτονται τα
δημοτικά διαμερίσματα σε τακτά χρονικά διαστήματα. Να διοργανώνουν επιμορφωτικά σεμινάρια
και επισκέψεις σε αγροτικές καλλιέργειες και κτηνοτροφεία με ρόλο συμβουλευτικό για την ορθή
καλλιέργεια και εκτροφή. Ενημέρωση για τα ΠΑΑ 2014 -2020.
6)ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΓΡΟΤΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ
ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ
ΑΓΡΟΤΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΨΕΥΔΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ :
α) Ενεργοποίηση των τελωνειακών και οικονομικών υπηρεσιών του Κράτους για την πάταξη των
παράνομα διακινούμενων προΪόντων.
β) Συστηματικοί έλεγχοι και διασταυρώσεις παραστατικών και στοιχείων που συνοδεύουν τα
προϊόντα σε όλες τις αγορές, καθώς και έλεγχος τιμών για την προστασία των παραγωγών αλλά και
των καταναλωτών από την μεγάλη διαφορά ανάμεσα " στο χωράφι και το ράφι ". Η πάταξη της
αισχροκέρδιας και της φοροδιαφυγής των εμπόρων, είναι μείζονος σημασίας όχι μόνον για τους
παραγωγούς και τους καταναλωτές αλλά και για το Κράτος.
7) ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΗΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ : Τακτοποίηση των απαραίτητων εγγράφων για την νόμιμη παρουσία και απασχόληση
τους στους κλάδους αγροτικό - κτηνοτροφικό - αλιευτικό ώστε να μπορούμε να τους
χρησιμοποιήσουμε στις εργασίες μας χωρίς τον κίνδυνο προστίμων αλλά και να συνδράμουν και
εκείνοι φορολογικά.
ΣΦΑΓΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ : Επαναλειτουργία του Δημοτικού Σφαγείου. Απαραίτητο για τους κτηνοτρόφους μια και
το πλησιέστερο σφαγείο βρίσκεται στο χωριό Αρκαδικό λίγο πριν το Ναύπλιο και σε απόσταση 70
χιλιομέτρων από την Ερμιονίδα.
Η εικόνα της Ελληνικής υπαίθρου σήμερα είναι εικόνα τραγικής εγκατάλειψης. Σε τεχνολογία και
τεχνογνωσία βρισκόμαστε δεκαετίες πίσω από τους Ευρωπαίους συναδέλφους μας, με αποτέλεσμα
να χρειαζόμαστε πολλαπλάσιες εγρατοώρες.
Αδυνατώντας να καλύψουμε τις ανάγκες των καλλιεργειών και εκτροφών σε λιπάσματα, ζωοτροφές
και άλλα εφόδια λόγω υψηλού κόστους, παράγουμε χαμηλότερης ποιότητας προϊόντα και ο
ανταγωνισμός με τους Ευρωπαίους αγροκτηνοτρόφους είναι άνισος.
Με μνημονιακά εισπρακτικά μέτρα, "τακτοποιήσεις" εκκρεμοτήτων υπό συνεχή πίεση και εξάρτηση
από τις επιδοτήσεις δεν μπορεί να υπάρξει πρόοδος.
Τα παιδιά μας, οι νέοι αγρότες αδυνατούν να παραλάβουν τις αγροτικές μας καλλιέργειες και να
συνεχίσουν λόγω του απαγορευτκά μεγάλου φόρου μεταβίβασης και τις πλασματικά υπέρογκες
αντικειμενικές αξίες. Αντικίνητρο δε, και το μη βιώσιμο πλέον εισόδημα που αποδίδει η
αγροτοκτηνοτροφία.
Η Ελληνική γεωργία, κτηνοτροφία και αλιεία, με τους έμπειρους ανθρώπους που διαθέτουν, έχουν
σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης, οι οποίες όμως απαιτούν σχέδιο για να γίνουν πραγματικότητα.
Χρειάζονται κίνητρα για την εγκατάσταση νέων ανθρώπων στο αγροτοκτηνοτροφικό επάγγελμα, με
μέριμνα για την συνεχή επιμόρφωσή τους στις νέες πρακτικές και τεχνολογίες.
Χρειάζεται ακόμα ένα νέο μοντέλο διαχείρησης και υπεράσπισης των αγροτοκτηνοτροφι-κών μας
προϊόντων από την συγκομιδή ή το σφαγείο, την μεταφορά, την τυποποίηση, την επεξεργασία έως
και την διάθεση στον τελικό καταναλωτή. Η περιορισμένη παρουσία των ελληνικών
αγροτοκτηνοτροφικών προϊόντων στις ευρωπαϊκές αγορές οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην
αδυναμία αποτελεσματικής εμπορίας για συμφωνίες με τις μεγάλες αλυσίδες του εξωτερικού. Χωρίς
το πνεύμα συνεργασίας ανάμεσα σε Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τους
αγροτοκτηνοτρόφους συνεταιρισμένους με ΥΓΙΕΙΣ οργανώσεις, τα προβλήματα δεν μπορούν να
λυθούν.
Ο Πρωτογενής τομέας τον οποίο αντιπροσωπεύουμε είναι αυτός ο οποίος κρατάει ακόμα όρθια την
χώρα. Για πόσο χρόνο ακόμα; Η οικονομική καταστροφή η δική μας είναι ταυτόσημη με την
κατάρρευση της Ελλάδας. Η αναγέννηση της αγροτοκτηνοτροφίας και αλιείας ειναι πλέον θέμα
ΕΘΝΙΚΟ.
Μετά τιμής
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ
Για το Δ.Σ
Η Πρόεδρος
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Μ. ΕΛΕΝΗ-ΛΙΑΝΑ