Ένα αρχαίο αστικό τοπίο και οι άνθρωποί του
Προκαταρκτική παρουσίαση του προγράμματος συνεργασίας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αργολίδας και του Σουηδικού Ινστιτούτου Αθηνών ‘Μελέτη της Αρχαίας Ερμιόνης’.
Swedish Institute at Athens (Mitseon 9), April 28 2017, 10.00-14.00
Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών (Μητσαίων 9), 28 Απριλίου 2017, 10.00-14.00

Programme/ Πρόγραμμα
10.00-10.15Introduction/Εισαγωγή: Άλκηστις Παπαδημητρίου & Jenny Wallensten
10. 15-10.45Άλκηστις Παπαδημητρίου: Η αρχαία πόλη της Ερμιόνης. Αρχαιολογικές έρευνες και προοπτικές.

Alcestis Papadimitriou: The ancient city of Hermione. Archaeological investigations and perspectives.
10.45-11.15Αγγελική Κόσσυβα: Ζωή και Θάνατος στην αρχαία Ερμιόνη. Οι ανασκαφικές έρευνες στη Νεκρόπολη.Angeliki Kossyva: Life and Death in Hermione. The excavations of the necropolis.
11.15-11.45Giacomo Landeschi & Stefan Lindgren. From field to lab: the acquisition campaign and the setup of a 3D GIS for exploring Ancient Hermione.Giacomo Landeschi & Stefan Lindgren. Από το ερευνητικό πεδίο στο εργαστήριο: διερεύνηση της αρχαίας Ερμιόνης μέσω ενός 3D GIS προγράμματος.

11.45-12.15  Coffee
12.15-12.45Henrik Gerding: The urban topography of Hermione.Henrik Gerding: Η αστική τοπογραφία της Ερμιόνης.
12.45-13.15Jesper Blid: Reconstructing the Demeter Chthonia Temple and its surroundings in Hermione (Church of Pammegistoi Taxiarches).Jesper Blid: Αναπαράσταση του ναού της Δήμητρας Χθονίας και του περιβάλλοντός του στην Ερμιόνη (Ιερός Ναός Παμμεγίστων Ταξιαρχών).
13.15-13.45Jenny Wallensten: The key of Hermione. Comments around an inscription and a temple key relief.Jenny Wallensten: Το κλειδί της Ερμιόνης. Σχόλια για μία επιγραφή και το ανάγλυφο ενός κλειδιού ναού.
13.45-14.00Closing remarks/Τελικές παρατηρήσεις

Attached file: Programme/Πρόγραμμα