Πέμπτη 20 Απριλίου 2017

ΔΕΥΑΕΡ: Απολογισμός Εργασιών 2016

Αγαπητοί Συνδημότες και Συνδημότισσες,

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε τον απολογισμό των εργασιών, που πραγματοποιήθηκαν εντός του έτους 2016, μέσα από μία δύσκολη και επίπονη πορεία που ακολουθήσαμε για ακόμα μία χρονιά. Καταβάλαμε μεγάλες προσπάθειες για την βελτίωση του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης, την αναβάθμιση της ποιότητας του νερού καθώς και για την ορθή λειτουργία των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Ερμιόνης και Κρανιδίου. Συγκεκριμένα σας αναφέρουμε τα εξής:

Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Κρανιδίου & Ερμιόνης:

Α. Βελτίωση λειτουργίας Ε.Ε.Λ. Κρανιδίου:
Αντικατάσταση κατεστραμμένων ανοξείδωτων τμημάτων της δεξαμενής καθίζησης

Β. Βελτίωση λειτουργίας Ε.Ε.Λ. Ερμιόνης:

Έκδοση της τροποποίησης/ανανέωσης της Απόφασης Έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων της μονάδας, με την οποία εγκρίθηκε η επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων για έμμεσο εμπλουτισμό υπόγειου υδροφορέα. Με τον τρόπο αυτό θα καταργηθεί η προβληματική διάθεση τους προς άρδευση του όρους Κρόθι.

Δίκτυο Αποχέτευσης:

Α. Δημοτική Κοινότητα Κρανιδίου:
Αντικατάσταση αγωγού PVC διατομής Φ250 μήκους 50 μέτρων στη θέση "Λουτρό" με αγωγό πολυαιθυλενίου υψηλών πιέσεων
Επιδιόρθωση αγωγού παντορροϊκού δικτύου στη θέση "Βρυσούλα"
Κατασκευή νέων κλειδιών δικτύου στην Περιφερειακή οδό Κρανιδίου

Β. Τοπική Κοινότητα Κοιλάδας
Ολοκλήρωση δικτύου, εγκατάσταση νέων αντλιών ακαθάρτων στα δύο αντλιοστάσια και σύνδεση δικτύου αποχέτευσης του οικισμού με την Ε.Ε.Λ. Κρανιδίου

Γ. Τοπική Κοινότητα Θερμησίας:
Επέκταση δικτύου κατά 100 μέτρα εντός του οικισμού

Δίκτυο Ύδρευσης:

Α. Δημοτική Κοινότητα Κρανιδίου:
Τοποθέτηση ρυθμιστή πίεσης διπλού θαλάμου στο κεντρικό κολεκτέρ στην είσοδο αλσυλίου Αγ. Άννας
Καθαρισμός από κλαριά και επιδιόρθωση περίφραξης στη δεξαμενές της Αγ. Άννας
Αντικατάσταση κεντρικού δικτύου ύδρευσης (σιδηροσωλήνα) μήκους 150 μέτρων στη Δ.Ε.Η./Ι.Κ.Α. με σωλήνα πολυαιθυλενίου
Τοποθέτηση νέου πυροσβεστικού κρουνού στο Γήπεδο Κρανιδίου
Αντικατάσταση προβληματικού κεντρικού δικτύου ύδρευσης (με επαναλαμβανόμενες βλάβες) μήκους 150 μέτρων έναντι Γυμνασίου Κρανιδίου
Αντικατάσταση κεντρικού δικτύου ύδρευσης (σιδηροσωλήνα) μήκους 150 μέτρων με σωλήνα πολυαιθυλενίου έναντι Casa di Pitsa
Αντικατάσταση πυροσβεστικού κρουνού έναντι Δασαρχείου
Αντικατάσταση τμήματος αγωγού 200 μέτρων μικρής διατομής Φ32 σε Φ63 στη θέση "Μιλίντρα"
Αντικατάσταση κεντρικού δικτύου ύδρευσης (σιδηροσωλήνα) μήκους 100 μέτρων με σωλήνα πολυαιθυλενίου στη θέση "Αυλώνα"
Εγκατάσταση στο κεντρικό δίκτυο ύδρευσης νέου ρυθμιστή πίεσης στη θέση "Σαραντάσπιτα"

Β. Δημοτική Κοινότητα Ερμιόνης
Αντικατάσταση κεντρικού δικτύου ύδρευσης μήκους 70 μέτρων στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών
Αντικατάσταση μοτέρ παλαιάς τεχνολογίας (πομόνες) με αντλητικό δίδυμο Inverter νέας τεχνολογίας IE3 στο αντλιοστάσιο Ιπποκράτη

Γ. Δημοτική Κοινότητα Πορτοχελίου:
Κατασκευή κολεκτέρ διανομής νερού των γεωτρήσεων Βαθιάς Λάκκας στην κεντρική δεξαμενή Πορτοχελίου
Αντικατάσταση κεντρικού δικτύου ύδρευσης μήκους 100 μέτρων έναντι Ξενοδοχείου Cosmos

Δ. Τοπική Κοινότητα Κοιλάδας:
Αντικατάσταση κεντρικού δικτύου ύδρευσης μήκους 250 μέτρων διατομής Φ32 και 100 μέτρων διατομής Φ63 έναντι πρατηρίου Revoil στην είσοδο της Κοιλάδας
Αντικατάσταση κεντρικού κολεκτέρ διανομής νερού

Ε. Τοπική Κοινότητα Διδύμων:
Αντικατάσταση σιδερένιων αγωγών παροχών με αγωγούς πολυαιθυλενίου έναντι Φανοποιείου Αποστόλου
Επιδιόρθωση και επίχωση κεντρικού δικτύου μεταφοράς νερού από την Πελεή στα Δίδυμα
Αντικατάσταση κατεστραμμένου ρυθμιστή πίεσης του δικτύου στη θέση "Αγριελίτσα"
Αντικατάσταση κεντρικού δικτύου ύδρευσης με επαναλαμβανόμενες βλάβες μήκους 50 μέτρων στη θέση "Αγριελίτσα"

Ζ. Τοπική Κοινότητα Θερμησίας:
Μεταφορά κεντρικού δικτύου ύδρευσης από ιδιοκτησίες σε δημοτική οδό και αντικατάστασή του με μεγαλύτερης διατομής Φ32 στην είσοδο της Θερμησίας προς τον Κυκλικό Κόμβο
Αντικατάσταση κεντρικού δικτύου ύδρευσης με επαναλαμβανόμενες βλάβες μήκους 150 μέτρων προς Κάστρο
Αντικατάσταση και μεταφορά παροχών μήκους 200 μέτρων από ιδιοκτησίες σε δημοτική οδό

Η. Τοπική Κοινότητα Φούρνων:
Μετατόπιση αγωγού μεταφοράς νερού από γεώτρηση "Ράχης" προς κεντρική δεξαμενή
Αντικατάσταση 16 σιδερένιων παροχών με πολυαιθυλένιο για την ολοκλήρωση του αντιπλημμυρικού έργου με σταμπωτό από το Δήμο Ερμιονίδας

Θ. Τοπικό Διαμέρισμα Πελεής:

Αντικατάσταση παλαιάς δεξαμενής συλλογής νερού από την υδρομάστευση Μωριάρη με πλαστική δεξαμενή πόσιμου νερού 12m3 και επαναλειτουργία μόνο της γεώτρησης
Εγκατάσταση νέου μοτέρ στη γεώτρηση Μωριάρη και αντικατάσταση εσωτερικού υποβρυχίου της παλαιάς δεξαμενής με εξωτερικό μοτέρ Inverter νέας τεχνολογίας IE3
Τοποθέτηση νέου πυροσβεστικού κρουνού στην είσοδο του οικισμού
Αντικατάσταση σιδερένιου κολεκτέρ με σωλήνα πολυαιθυλενίου στη γεώτρηση εντός του οικισμού

Ι. Τοπικό Διαμέρισμα Λουκαϊτίου:
Επαναλειτουργία γεώτρησης στη θέση "Βγέθι"
Αντικατάσταση κεντρικού δικτύου ύδρευσης τμήματος 50 μέτρων λόγω πλήρους έμφραξης από άλατα του ασβεστίου

Ολοκληρώνοντας σας ενημερώνουμε ότι από τις αρχές του 2017 και έπειτα, τα δίκτυα διανομής νερού και τα δίκτυα αποχέτευσης σε όλους τους οικισμούς είναι πλέον σε ορθή λειτουργία, όπως προβλέπει ο Κανονισμός Δικτύων της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.

Στόχοι της παρούσας διοίκησης από τώρα και έως το τέλος της θητείας μας είναι η συντήρηση της υφιστάμενης κατάστασης, η αποπληρωμή όσο το δυνατόν περισσότερων οφειλών προς τρίτους και η μείωση των συσσωρευμένων ζημιών όλων των προηγούμενων ετών.

Σημειωτέων ότι όποιες οικονομικές ζημίες παρουσιάζονται κατά τη θητεία μας οφείλονται κατά πρώτον στο πλήθος των απαιτούμενων εργασιών βελτίωσης της ποιότητας και της ποσότητας του νερού και επιδιόρθωσης των επαναλαμβανόμενων βλαβών των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης (όπως σας έχουμε αναφέρει στον απολογισμό του 2015 και του 2016). Κατά δεύτερον οφείλεται στην καθυστέρηση αποπληρωμής των οφειλών των καταναλωτών, παρά την αυστηρή τακτική που ακολουθούμε για την είσπραξή τους.

Σε επόμενη ανακοίνωσή μας και μετά την οριστικοποίηση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης του οικονομικού έτους 2016 θα σας ενημερώσουμε για την οικονομική κατάσταση της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.

Ιωάννης Πάλλης

Η ανακοίνωση βρίσκεται στο link: Απολογισμός Εργασιών 2016

Με εκτίμηση,
Ιωάννης Πάλλης
Πρόεδρος Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.

Διεύθυνση: Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ, Άγιος Παντελεήμονας – Μπαρδούνια, 21300 Κρανίδι Αργολίδας
Τηλέφωνο: 27540.22945, 6979.986004
Fax: 27540.23391