Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2017

ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΤΗΚΕ Η ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ.
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ.
ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΤΗΚΕ Η ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ