Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2016

Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ: "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ" ΜΕ ΕΡΓΑ ΤΗΣ Κας ΑΝΘΟΥΛΑΣ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ- ΔΟΥΡΟΥΚΟΥ


Η εκδήλωση του Ερμιονικού Συνδέσμου «Ελληνική Παραδοσιακή Ενδυμασία διαμέσου των αιώνων» που πραγματοποιήθηκε στην Ερμιόνη με ομιλήτριες τις κυρίες Μιρέλλα Ζωγράφου και Μαρίκα Κανέλη- Τουτουντζή,  παρουσιάσθηκε από το Λαογραφικό Κέντρο Κρανιδίου στο Κρανίδι στις 22-10-2016.
Η εκδήλωση ήταν βασισμένη στους πίνακες με θέμα τις ελληνικές φορεσιές, της Ερμιονίτισσας  ναΐφ ζωγράφου κας Ανθούλας Λαζαρίδου-Δουρούκου.
Οι κυρίες του Λαογραφικού Κρανιδίου   φρόντισαν   με μεθοδικότητα και  ζεστασιά,  να πραγματοποιηθεί με επιτυχία η εκδήλωση.
Η εκδήλωση που παρουσιάζει  σημαντικά ιστορικά στοιχεία είναι στη διάθεση όσων ενδιαφέρονται,  σε αυτό το video.