Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2016

Παρουσίαση από τον Δήμο μας αποτελεσμάτων με συστηματικό τρόπο

Του Βασίλη Γκάτσου
 
Και φυσικά σε κατανοητή γλώσσα και απλά μαθηματικά. Αυτό είναι  μία διεθνής προδιαγραφή όταν απευθύνεσαι στους πολίτες, στους δημότες, στους εργαζόμενους μιας επιχείρησης και όχι σε επιστημονική κοινότητα.

Για παράδειγμα η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. η οποία παράγει μετρήσιμα αποτελέσματα και ομοιάζει πολύ με μία ιδιωτική επιχείρηση:

Για την Ποιότητα του νερού:

Κάνει τις κατά τον νόμο μετρήσεις στις βρύσες και στις γεωτρήσεις και δημοσιοποιεί τις αναλύσεις. Όμως μια χημική ανάλυση απευθύνεται σε επιστήμονες και σε τεχνικούς που μπορούν να την διαβάσουν. Ο μέσος δημότης τι μπορεί να καταλάβει όταν διαβάζει ότι το εξασθενές χρώμιο, ή ο χαλκός, ή τα χλωριόντα ή η αγωγιμότητα κ.λ.π. έχουν την τάδε τιμή μετρημένη με την τάδε ακαταλαβίστικη μονάδα;

Ο μέσος δημότης καταλαβαίνει απόλυτα την εξέλιξη ενός φαινομένου συνοδευόμενη από μια απλή εξήγηση.
Π.χ. Σε μία γραφική παράσταση να του βάλεις τις τιμές χλωριόντων που δίνει κάθε ανάλυση για μία γεώτρηση σε συνάρτηση με την ημερομηνία της ανάλυσης. Και από κάτω του εξηγείς ότι αυτή η τιμή είναι σε άμεση σχέση με την εισροή θαλασσινού νερού στο υπόγειο νερό, όπου έχει γίνει η ως άνω γεώτρηση. Και από κάτω του γράφεις ότι όταν η τιμή των χλωριόντων είναι η τάδε, αυτό σημαίνει ότι περίπου το 10% του υπόγειου νερού είναι θαλασσινό.
Καθώς λοιπόν περνάνε τα χρόνια, η μπάρα που δείχνει τα χλωριόντα, χωρίς να χρειάζεται να διαβάζεις μονάδες και χημικούς τύπους, σου δείχνει την κατάσταση. Μεγαλώνει η μπάρα; Περισσότερο το θαλασσινό νερό.
Έτσι περνάει στη συνείδηση του δημότη η πραγματική κατάσταση των υπογείων υδάτων μας και όχι μέσω του δελτίου της χημικής ανάλυσης που είναι ένα επιστημονικό έγγραφο. Έτσι μπορεί να κατανοήσει και την ανάγκη λήψης συγκεκριμένων μέτρων.
Και αν ληφθούν συγκεκριμένα αποτελεσματικά μέτρα, τότε γράφεις από κάτω ότι η πτώση των τιμών των χλωριόντων που αρχίζει από την τάδε ημερομηνία οφείλεται στα τάδε μέτρα που πήραμε.

Άρα για την ποιότητα του υπόγειου νερού κάνουμε τα ως άνω για ορισμένα βασικά στοιχεία π.χ. χλωριόντα, νιτρώδη, νιτρικά, εξασθενές και ολικό χρώμιο, χαλκός, σίδηρος, που κυρίως παρακολουθούν την επίδραση της ανθρώπινης δραστηριότητας στα υπόγεια νερά της Ερμιονίδας.

Πέραν αυτών όμως ο δημότης πρέπει να ενημερώνεται για τα τεχνικά αποτελέσματα της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. Βασικά για το πόσες ώρες το χρόνο μείναμε χωρίς νερό, πόσες σημαντικές βλάβες γίνανε το χρόνο στο σύστημα υδροδότησης, αποχέτευσης, βιολογικού καθαρισμού, πόσο νερό που αντλήσαμε χάθηκε σε διαρροές. Αν χρόνο με τον χρόνο αυτά πάνε προς το μηδέν αυτονόητη και η πρόοδος και αποτελεσματικότητα της υπηρεσίας στον τεχνικό τομέα.

Ο δημότης όμως πρέπει να ενημερώνεται και για τα οικονομικά αποτελέσματα της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ με απλό τρόπο. Για κάθε χρόνο να δίδονται τα συνολικά βεβαιωμένα έσοδα που είναι ουσιαστικά οι λογαριασμοί που εκδόθηκαν και απεστάλησαν στους καταναλωτές και τα πραγματικά, αυτά που εισπράχτηκαν και μπήκαν στο ταμείο. Όμως η κατανάλωση πρέπει να ξεχωρίζει σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Μία κατηγορία με τα Νοικοκυριά και άλλη μία με τα πάσης φύσεως καταστήματα, βιοτεχνίες, ξενοδοχεία, δηλαδή, ό,τι δεν είναι νοικοκυριό. Και εδώ βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα κατά έτος.
Χρειάζεται όμως και η μέση τιμή (Ευρώ το κυβικό μέτρο) τόσο της συνολικής κατανάλωσης, όσο και της επιμέρους, των νοικοκυριών ξεχωριστά και των καταστημάτων κ.λ.π.
Αυτά είναι αρκετά για την Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ και δείχνουν σεβασμό στον πελάτη και δημότη. Έτσι αξιολογεί ο κάθε δημότης την αποτελεσματικότητα κατ' έτος της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ και συγκριτικά των διοικήσεων που περνάνε από αυτήν.

Αυτό επεκτεινόμενο σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου οδηγεί σε μία έκδοση ενός φυλλαδίου των 16 σελίδων που είναι ο ετήσιος καθρέφτης της αποτελεσματικότητας του Δήμου μας και των υπηρεσιών του. Υπάρχουν δήμοι που το κάνουν αυτό.

Έτσι και η Αντιπολίτευση θα υποχρεωθεί να μιλάει επί πραγματικών μετρήσιμων μεγεθών και αποτελεσμάτων.

Εγείρεται φυσικά το ερώτημα της αντικειμενικότητας και της ορθότητας των στοιχείων. Αυτό είναι ΕΥΘΥΝΗ της εκάστοτε Δημοτικής αρχής. Αν δεν την εμπιστευόμαστε, ας ορίζεται μία μικρή επιτροπή, 3 από την αντιπολίτευση και 3 από την συμπολίτευση που θα επιβεβαιώνουν τα στοιχεία και τον τρόπο παρουσίασης με τις υπογραφές τους.

Χωρίς τα ανωτέρω δεν μπορεί κανένας Δήμος να ισχυριστεί ότι ενημερώνει τους δημότες του επειδή δημοσιοποιεί έγγραφα, μελέτες, αναλύσεις, ή μαγνητοφωνεί συνεδριάσεις κ.λ.π.

Βασίλης Γκάτσος