Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2016

«Προοδευτική Συμμαχία Ερμιονίδας» κ. Πρόεδρε της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ
Τετάρτη 5/10/2016
ΠΡΟΣ: κ. Πρόεδρο και Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ
ΚΟΙΝ.: Γραφείο Δημάρχου

ΘΕΜΑ : ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Κύριε Πρόεδρε,

Επειδή ενημερωνόμαστε ότι το θέμα συνεχίζει να απασχολεί και τους δημότες του Δήμου αλλά και την αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δ. Ελλάδας και Ιονίου με σχετικό έγγραφο (αποκεντρωμένη Διοίκηση με αριθμ. Πρωτ. 111861/13-09-2016), ζητούμε να μας απαντήσετε στα εξής :
1)      Πήρατε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σας να στείλετε στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους αίτημα γνωμοδότησης για την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σας για τηνέκδοση παλαιών λογαριασμών στις Κοινότητες (Ερμιόνης, Ηλικοάστρου και Θερμησίας) με το τέλος του 80% της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ χωρίς να έχει προηγηθεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερμιονίδας κατά την έναρξη της νέας δημοτικής περιόδου.

2)      Πότε αποστείλατε το φάκελο της υπόθεσης στο Νομικό Συμβούλιο για γνωμοδότηση σύμφωνα με την εισήγηση του Γ.Γ. της αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου καθώς επίσης και τα σχετικά που συνοδεύουν το φακελο της υπόθεσης και ευρύτερα το αίτημα;
3)      Ήρθατε σε επικοινωνία με την Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και έχετε ζητήσει επίσπευση γνωμοδότησης για να σταματήσει αυτή η ομηρία τόσο των δημοτών των τριών Κοινοτήτων όσο και η δικιά σας με τη βούληση να απαλλαγείτε από αυτή την εκκρεμότητα που δημιουργεί πολλαπλά εμπόδια στην άσκηση των καθηκόντων σας.
4)      Γιατί οδηγείτε αυτή την υπόθεση σε ένα μεγάλο «χρονικό» αδιέξοδο, ταλαιπωρείτε τους δημότες μας και τους οδηγείτε να στρέφονται τόσο σε δικαστικές Αρχές όσο σε εποπτικούς φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Γιατί δε λάβατε υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Ανεξάρτητης Αρχής του Συνήγορου του Πολίτη και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που οι περισσότερες από αυτές ζητούσαν την αναθεώρηση της πολιτικής σας και στην ικανοποίηση των αιτημάτων των δημοτών; Φτάνει η ομηρία, το Νομικό Συμβούλιο άμεσα πρέπει να γνωμοδοτήσει. Είναι θέμα «δικαιοσύνης» απέναντι στους δημότες. Το ζήτημα άμεσα πρέπει να λυθεί, φτάνουν πια τα παιχνίδια σκοπιμότητας που ακολουθείτε.

Για τη Δημοτική Παράταξη
«Προοδευτική Συμμαχία Ερμιονίδας»
Ο επικεφαλής
Τάσος Γ. Λάμπρου
Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ερμιονίδας