Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2016

ΔΕΥΑΕΡ: Ανακοίνωση εξέτασης προσφυγών Τ. Λάμπρου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας ενημερώνουμε ότι οι από 05-07-2016 προσφυγές του επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Προοδευτική Συμμαχία Ερμιονίδας» κ. Αναστάσιου Λάμπρου, με τις οποίες στρέφεται κατά του κύρους της υπ’ αριθμ. 115/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμιονίδας αναφορικά με τη νομιμότητα ψήφισης της υπ’ αριθμ. 93/2016 «Κανονισμός Λειτουργίας Δικτύων Ύδρευσης και Αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.» και της υπ’ αριθμ. 117/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμιονίδας αναφορικά με τη νομιμότητα ψήφισης της υπ’ αριθμ. 107/2016 «Τιμολογική Πολιτική για μεγάλους Πελάτες» του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. απορρίφθηκαν, για τους λόγους που αναφέρονται στις αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου με αριθμ. πρωτ. 112060/25-8-16 (7ΔΛΧΟΡ1Φ-73Κ) και 127970 (7ΒΦΓΟΡ1Φ-ΠΗΚ).
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.
Ιωάννης Πάλλης