Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.

Κρανίδι, 20-09-2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σε ανακοίνωσή μας την 1 Ιουλίου σας είχαμε ενημερώσει για το έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου σχετικά με την αναδρομική χρέωση κατανάλωσης νερού από τη Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ., με το οποίο έγιναν ξεκάθαρα τα εξής:
Κατά πρώτον οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. σχετικά με το θέμα αυτό είναι νόμιμες, εκτελεστές και παράγουν έννομα αποτελέσματα και
Κατά δεύτερον καλούσε το Διοικητικό Συμβούλιο να λάβει απόφαση για τη μη έκδοση των επίμαχων λογαριασμών και τη συνακόλουθη μη βεβαίωση των οφειλομένων ποσών, πράξεις οι οποίες δύναται να στοιχειοθετήσουν το αδίκημα της απιστίας.
Αυτό πράξαμε λοιπόν. Λάβαμε την Απόφαση ΑΔΣ 132/2016 και το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. αποφάσισε ομόφωνα να γίνει καταγγελία στον αρμόδιο εισαγγελέα Ναυπλίου, ώστε να αποδοθούν ευθύνες για τη μη έκδοση των λογαριασμών της Δημοτικής Ενότητας Ερμιόνης για τα έτη 2012-2013-2014.
Η καταγγελία συντάσσεται και συλλέγονται τα έγγραφα που την συνοδεύουν, ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα να κατατεθεί ο φάκελος στο εισαγγελέα με μόνο σκοπό να διερευνηθεί πλήρως η υπόθεση, να αποδοθούν οι ευθύνες σε αυτούς που τους αναλογούν και να δοθεί ένα οριστικό τέλος σε ένα θέμα που έχει ταλαιπωρήσει όλους τους δημότες της Ερμιονίδας.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΔΕΥΑΕΡ
Ιωάννης Πάλλης