Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.

Κρανίδι, 09-09-2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 125830/5-9-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου (ΑΔΑ 72ΣΣΟΡ1Φ-6ΦΝ), με την οποία κρίνεται νόμιμη η υπ’ αριθμ. 115/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμιονίδας, με την οποία εγκρίνεται ο «Κανονισμός Λειτουργίας Δικτύων Ύδρευσης και Αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.» (ΑΔΣ 93/2016), εκτός της παρ. 3 του άρθρου 13 η οποίο αναφέρεται σε ειδική τιμολογιακή πολιτική και ακυρώνεται. Ο νέος Κανονισμός αναρτάται από σήμερα στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.), ώστε να είναι προσβάσιμος από όλους (βλ. σελίδα ΔΙΟΙΚΗΣΗ).
Με την απόφαση αυτή πλέον η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. έχει Κανονισμό Λειτουργίας, στον οποίο ορίζονται σαφώς οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. και των πολιτών. Βάσει του Κανονισμού αυτού η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. θα δρα ισότιμα και ισόνομα προς όλους τους πολίτες, αλλά θα δύναται να διεκδικήσει τα συμφέροντά της έναντι όσων την εκμεταλλεύονταν έως σήμερα.
Σας καλώ όλους μέσα σε κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης να σεβαστούμε το νέο Κανονισμό και να πορευτούμε από εδώ και εμπρός σε ένα αυστηρά καθορισμένο πλαίσιο αρχών
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.
Ιωάννης Πάλλης