Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2016

Με αφορμή το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς ένα …επίκαιρο έγγραφο!Ένα …επίκαιρο έγγραφο!
Με αφορμή το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς και αφού ευχηθούμε στους μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς να την διανύσουν με υγεία, πνευματική καρποφορία και ψυχική γαλήνη, δημοσιεύουμε το ιδιόχειρο έγγραφο που υπέβαλε ο πληρεξούσιος της Ερμιόνης Σπύρος Μερκούρης στην Δ’ Εθνική Συνέλευση των Ελλήνων στις 5 Αυγούστου 1829, αιτούμενος, για πρώτη φορά, τη σύσταση σχολείου στην πόλη μας.1
Προς την Σεβαστήν Δ’  Εθνικήν Συνέλευσιν2
Επειδή είναι γνωστόν ότι η ασυδοσία προξενεί αισθητήν ζημίαν, τούτου χάριν επικαλούμεθα μετά πολλής υποκλίσεως την Σεβαστήν Συνέλευσιν όπως γένη και περί ημάς τους δυστυχείς τρόπος περί συστάσεως του σχολείου ίνα και η πατρίς ημών ισοτίμως με την πόλιν του Άργους και άλλων πόλεων εγκαυχάται, έχουσα αυτό τούτο ως εν μνημείον της περί ημάς φιλανθρωπίας αιώνιον.
Εν Άργει τη 5η Αυγούστου 1829
Ο Πληρεξούσιος της κώμης Ερμιόνης
Σπύρος Μερκούρης
ΣΗΜ.
1.     Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ. - Συλλογής Λαδά) και 474 III αρ. 64.
2.     Η Δ’ Εθνοσυνέλευση των Ελλήνων έγινε στο Άργος. Οι εργασίες της άρχισαν στις 13 Ιουλίου και έληξαν στις 6 Αυγούστου του 1829. Οι πληρεξούσιοι της Ερμιόνης ήταν δύο: Ο Γεώργιος Ι. Οικονόμου και ο Σπύρος Γεωργίου Μερκούρης, παππούς του Σπύρου Μερκούρη του Δημάρχου Αθηναίων και προπάππους της Μελίνας Μερκούρη. Ο Σπύρος Γ. Μερκούρης εξελέγη πληρεξούσιος στη Μονή της Κοιλάδας και έλαβε την εντολή να ακολουθήσει τον Καποδίστρια, πράγμα το οποίο έπραξε.
Γιάννης Σπετσιώτης – Τζένη Ντεστάκου