Σάββατο 1 Σεπτεμβρίου 2018

Καλό μήνα!

  "Αγάλι αγάλι γίνεται η αγουρίδα μέλι"
 
Πίνακας της κας Ανθούλας Λαζαρίδου- Δουρούκου απο τη συλλογή "Οι μήνες"