Τετάρτη 27 Ιουλίου 2016

Ή φωτογραφική ομάδα Παπάγου Χολαργού θα συμμετέχει στα φωτογραφικά δρώμενα της ΕρμιονηςΉ φωτογραφική ομάδα Παπάγου Χολαργού απο τα σεμινάρια
 του γνωστού φωτογράφου

Παντελή Μπαλή 

θα συμμετέχει στα φωτογραφικά δρώμενα της Ερμιονης με φωτογραφίες εκλεκτών φωτογράφων,  στο εκθεσιακό και στο διαγωνιστικό μέρος των εκδηλώσεων μας.

Πρ.Ε.Π.Ερμιόνης