Πέμπτη 9 Ιουνίου 2016

Τήλος: υβριδικό αιολικό-φωτοβολταϊκό με αποθήκευση ΑΠΕ πήρε έγκριση

Το «πράσινο φως» για την κατασκευή ενός υβριδικού σταθμού αιολικής-ηλιακής ενέργειας με αποθήκευση ισχύος 0,4 Μεγαβάτ στην Τήλο άναψε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.
Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση, η σύσταση του σταθμού έχει ως εξής:
Φωτοβολταϊκό πάρκο ονομαστική ισχύος 0,16 Μεγαβάτ, αποτελούμενο από 640 φωτοβολταϊκά πλαίσια των 250 Βατ το καθένα και οκτώ (8) αντιστροφείς τύπου SMA ισχύος 20 Κιλοβάτ. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του φωτοβολταϊκού πάρκου  θα είναι 0,16 MW και μέγιστη ισχύς παραγωγής 0,16 MW.
– Οι μονάδες ελεγχόμενης παραγωγής του σταθμού θα είναι συσσωρευτές ως ακολούθως: Δύο μπαταρίες νικελίου-χλωριούχου νατρίου με ονομαστική χωρητικότητα 1400 Κιλοβατωρών η κάθε μία. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς είναι 0,8 MW και η μέγιστη ισχύς παραγωγής 0,8 MW.
Ο σταθμός ανήκει στην εταιρεία EUNICE.

Με την υλοποίηση του έργου αναμένεται περιορισμός των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά περίπου 2400 τόνους ετησίως, δηλαδή ετήσια μείωση κατά περίπου πέντε τόνους εκπομπών ανά μόνιμο κάτοικο του νησιού για διάρκεια είκοσι ετών, καθιερώνοντας έτσι την Τήλο ένα απτό παράδειγμα τοπικής κοινωνίας που πραγματώνει το όραμα για πράσινη και βιώσιμη ανάπτυξη.
Το σύστημα υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου TILOS το οποίο εγκρίθηκε ως πρώτο ανάμεσα σε 80 άλλα ανταγωνιστικά έργα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος HORIZON 2020. Το προτεινόμενο έργο ενώ φέρει εθνική ταυτότητα αποτελεί ταυτόχρονα πολυεθνική προσπάθεια με συμμετοχή συνολικά 15 ευρωπαϊκών εταίρων από 7 διαφορετικές χώρες (Ελλάδα, Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Σουηδία, Ιταλία, Ισπανία).
Η Eunice Laboratories, με δεδομένη τη μακρόχρονη εμπειρία της σε εφαρμογές ΑΠΕ στην Ελλάδα, συμμετέχει στο έργο ως Τεχνικός Διαχειριστής με αρμοδιότητα την δρομολόγηση της εγκατάστασης όλων των μερών του μικροδικτύου και την εξασφάλιση της λειτουργίας του. Επιπλέον, η Eunice Laboratories προσβλέπει στην μελλοντική εφαρμογή αντίστοιχων μικροδικτύων για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών νησιών του Αιγαίου.