Παρασκευή 24 Ιουνίου 2016

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ : Εγκατάλειψη και των αθλητικών χώρων από τη Δημοτική Αρχή

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
Εικόνα εγκατάλειψης παρουσιάζουν τα γήπεδα ποδοσφαίρου
του Κρανιδίου:


της Θερμησίας:

και του Ηλιοκάστρου:
                              

Προτίθεται η Δημοτική αρχή να νοικοκυρέψει τους αθλητικούς χώρους των γηπέδων Κρανιδίου, Θερμησίας και Ηλιοκάστρου; 

Είναι στις δυνατότητες της Δημοτικής αρχής, η εξασφάλιση για τους Δημότες και τις ομάδες ευπρεπών και λειτουργικών χώρων άθλησης και ίσων ευκαιριών - δυνατοτήτων για όλους; 

Έχει την ικανότητα παραγωγής έργου ή θα παραμείνει μόνο σε ανέξοδη παραγωγή λόγου;