Πέμπτη 9 Ιουνίου 2016

ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΣΤΟ «ΟΡΛΕΝΤΙ» ΕΡΜΙΟΝΗΣΤο Ι.Λ.Μ.Ε. ξεκίνησε το Νοέμβριο 2015 κύκλο μαθημάτων επιμόρφωσης ενηλίκων.

Στο πλαίσιο αυτών των μαθημάτων συνεργάσθηκε μεταξύ άλλων και με το εργαστήριο κεραμικής της κας Αγγελικής Μαντζαβίνου.

Οι δημιουργίες των επιμορφούμενων ενηλίκων του παραπάνω προγράμματος αλλά και άλλων μαθητών του εργαστηρίου της κας Μαντζαβίνου θα εκτεθούν στο παλιό πηγάδι «Ορλέντι» της Ερμιόνης, την Κυριακή 12 Ιουνίου 2016 και ώρα 11:00.

Θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η παρακολούθηση αυτής της έκθεσης.

Το Δ.Σ. του Ι.Λ.Μ.Ε.