Παρασκευή 3 Ιουνίου 2016

Τάσος Λάμπρου Θέμα: Πορεία έργου «Αποχέτευσης Δ.Ε. Κρανιδίου»                                                                                     
                      Κρανίδι 3-6-2016 
                                                                                                  Προς:Δήμαρχο Ερμιονίδας Δ.Σφυρή 
                                                                                                                               Κοινοποίηση: 
                                                                                                     Βουλευτές Νομού Αγολίδας 
                                                                                                                    Π.Ε. Αργολίδας 
                                                                                         Πρόεδρο και Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. 

Θέμα: Πορεία έργου «Αποχέτευσης Δ.Ε. Κρανιδίου».

Κύριε Δήμαρχε, 

όπως γνωρίζουμε, στις 31-5-2016 έληγε η σύμβαση της εκτέλεσης του έργου «Αποχέτευσης Δ.Ε.Κρανιδίου» που έχει υπογραφεί από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, την Δ.Ε.ΥΑ.ΕΡ και τον Ανάδοχο εργολάβο. Το έργο αυτό, ύψους 17.000.000 €, εντάχθηκε κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο και δημοπρατήθηκε τον Αύγουστο του 2014. Πρόκειται για το πλέον αναγκαίο και σημαντικό έργο για την βελτίωση της ζωής, αλλά και την προάσπιση της υγείας των κατοίκων των κοινοτήτων Κρανιδίου, Πορτοχελίου και Κοιλάδας. Σημαντικό είναι ότι το έργο χρηματοδοτείται στο σύνολό του από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης, Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α., του Υπουργείου Περιβάλλοντος από Κοινοτικούς πόρους. Το έργο μέχρι σήμερα, δεν έχει ολοκληρωθεί αλλά έχει κατασκευασθεί ελάχιστο τμήμα του στην Δ.Κ. Πορτοχελίου. Για την ολοκλήρωση του έργου, απαιτείται η επανένταξή του εντός διμήνου ως συνεχιζόμενο, στην νέα χρηματοδοτική περίοδο 2015-2020 εφόσον δεν υλοποιήθηκε μέχρι σήμερα. 
Επειδή τα χρονικά περιθώρια έχουν ήδη στενέψει, πρέπει να γίνουν
άμεσες ενέργειες από την πλευρά του Δήμου, της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ώστε να ολοκληρωθεί η επανένταξή του, με ενέργειες των υπηρεσιακών παραγόντων, αλλά και της πολιτικής διοίκησης του Υ.ΠΕ.Κ.Α. 
Επειδή μέχρι σήμερα το θέμα δεν έχει συζητηθεί ποτέ σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ώστε να ενημερωθούν  τόσο οι δημοτικοί σύμβουλοι όσο και οι κάτοικοι Κρανιδίου, Πορτοχελίου και Κοιλάδας, που αγωνιούμε για την τύχη του σημαντικού αυτού έργου, ζητάμε:
1.                  Ενημέρωση του Δ.Σ. για τις ενέργειές σας ως Δημάρχου, καθώς επίσης τις ενέργειες, υποχρεώσεις και ευθύνες της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ κατά την πορεία του έργου.  
2.                  Την κατάθεση της σχετικής αλληλογραφίας όλων των συμβαλλομένων σχετικά με την έναρξη και πορεία των εργασιών. 
3.                  Επειδή υπάρχει κίνδυνος το έργο αυτό να έχει την τύχη του παλαιότερου έργου «Αποχέτευση Δήμου Κρανιδίου» που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Συνοχής και αφορούσε τις ίδιες κοινότητες καθώς και του έργο της «Αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης Κρανιδίου», του οποίου επίσης αγνοούμε την τύχη, 
 παρακαλούμε το ταχύτερο δυνατόν να αναλάβετε και ευθύνες σας και να πράξετε τάχιστα σύμφωνα με τις υποχρεώσεις σας ως δημάρχου και για το συμφέρον των δημοτών. 
4.                  Καλό θα ήταν για τις ενέργειές σας να συνεργασθείτε και να ζητήσετε την αρωγή άμεσα, των βουλευτών,της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της πολιτικής ηγεσίας του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.


Για τη Δημοτική Παράταξη
                                                                                «Προοδευτική Συμμαχία Ερμιονίδας»
                                                                                Ο επικεφαλής
                                                                                Τάσος Λάμπρου
                      Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ερμιονίδας