Σάββατο 1 Ιουνίου 2019

Καλό μήνα!

«Αρχές του θεριστή του δρεπανιού μας η γιορτή».
 Πίνακας της κας Ανθούλας Λαζαρίδου- Δουρούκου απο τη συλλογή "Οι μήνες".