Παρασκευή 13 Μαΐου 2016

Είπες θάλασσα, είπες γυναίκα, το ίδιο κάνει..


Στη Δάρδιζα.