Δευτέρα 30 Μαΐου 2016

ΔΕΥΑΕΡ: Ανακοίνωση Προέδρου Δ.Σ.

Κρανίδι, 30-05-2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας ενημερώνουμε ότι μετά από μεγάλες προσπάθειες που καταβλήθηκαν και απέναντι σε όποιες αντιξοότητες παρουσιάστηκαν, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της κατασκευής νέου τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης προς τις δεξαμενές της Αγίας Άννας Κρανιδίου από γεώτρηση στη θέση «Μιλίνδρα», που μισθώθηκε πρόσφατα.
Οι εργασίες αυτές αποτελούν τμήμα των σημαντικών παρεμβάσεων ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού για τη διαχείριση του νερού με την προσθήκη νέων πηγών και την ενοποίηση του δικτύου ύδρευσης Κρανιδίου – Πορτοχελίου – Κοιλάδας – Κάμπου, με σκοπό η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. να παρέχει απρόσκοπτα, καλύτερης ποιότητας νερό σε σχέση με το παρελθόν. Βάζουμε έτσι γερές βάσεις για το μέλλον σχεδιάζοντας μονάδα καθαρισμού νερού για τις κοινότητες αυτές.
Με την ενοποίηση των συστημάτων υδροδότησης, με την ελαχιστοποίηση του χρόνου αντιμετώπισης των υδραυλικών βλαβών και την σταδιακή αντικατάσταση τμημάτων του δικτύου θα διασφαλιστεί η διάθεση νερού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και ταυτόχρονα θα γίνει εφικτή η κατά το δυνατό βελτίωση της ποιότητας σε πολύ καλύτερα επίπεδα.
Για τη διαφύλαξη της προσπάθειας που γίνεται ζητάμε τη συνδρομή των καταναλωτών της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. κατά πρώτον για την άμεση επικοινωνία τους σε περίπτωση διαπίστωσης υδραυλικής βλάβης ή διαρροής αγωγού ύδρευσης. Κατά δεύτερον για την ευαισθητοποίησή τους στην εξοικονόμηση νερού και τη μείωση της αλόγιστης σπατάλης του, αλλά και γενικότερα στην έλλειψη νερού ειδικά στην περιοχή μας.
Όσον αφορά τον πόλεμο λάσπης και τη διάδοση ψευδών στοιχείων τον τελευταίο καιρό, σας διαβεβαιώνουμε ότι δεν θα πτοηθούμε από τους κακόβουλους κριτές μας και ότι η συνολική προσπάθεια του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσωπικού για την αναμόρφωση της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. σε όλα τα επίπεδα θα συνεχιστεί με απώτερο στόχο την οικονομική, τεχνική και διοικητική ανάπτυξη της επιχείρησης.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.
Ιωάννης Πάλλης