Τρίτη 24 Μαΐου 2016

ΝΕΔΥΠΕΡ:Αίτημα παραλαβής των Τεχνικών Εκθέσεων

Αίτημα παραλαβής των Τεχνικών Εκθέσεων για τις νέες τεχνολογίες με τις οποίες ο Δήμαρχος αποφάσισε με απευθείας ανάθεση την παροχή υπηρεσιών συνολικού ύψους 44.000,00 €.

Δευτέρα  23 Μαΐου  2016

ΠΡΟΣ

κ.  Αντωνόπουλο Ιωάννη

Αντιδήμαρχο του Δήμου Ερμιονίδας

Κοινοποίηση:

κ. Σφυρή Δημήτρη

Δήμαρχο Ερμιονίδας

ΘΕΜΑ: Αίτημα παραλαβής των Τεχνικών Εκθέσεων για την πιλοτική εφαρμογή Νέων Τεχνολογιών στο Δήμο Ερμιονίδας

Κύριε Αντωνόπουλε,

Με την παρούσα επιστολή, μετά την σημερινή τηλεφωνική μας επικοινωνία και για πληρέστερη ενημέρωση,  παρακαλώ να μου αποστείλετε ένα αντίγραφο  των Τεχνικών Εκθέσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας  με τις οποίες ο Δήμαρχος Ερμιονίδας  αποφάσισε την παροχή των παρακάτω υπηρεσιών με απευθείας ανάθεση στις 26 Απριλίου 2016, συνολικού ύψους 44.000 € :

1) Τεχνική Έκθεση με Αριθμό 56 /2016 με τίτλο: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΔΡΑΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε.ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ (Προϋπολογισμού 22.000 €)
 2) Τεχνική Έκθεση με Αριθμό 57 /2016 με τίτλο: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΔΡΑΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε.ΕΡΜΙΟΝΗΣ (Προϋπολογισμού 22.000 €)
Όπως γνωρίζετε στο ΔΣ της 11ης Απριλίου 2016 η παράταξή μας δεν ψήφισε την αναμόρφωση προϋπολογισμού και την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ερμιονίδας οικ. έτους 2016 και είχαμε ζητήσει ενημέρωση για τους δύο  κωδικούς στους οποίους προβλεπόταν η πιλοτική εφαρμογή  νέων τεχνολογιών στη Δ.Ε. Κρανιδίου και στη Δ.Ε. Ερμιόνης για τοποθέτηση καμερών σε κάδους απορριμμάτων και απορριμματοφόρα κ.α., συνολικού ύψους 44.000 €.

Είχαμε επίσης τονίσει  ότι το έργο είναι αμφιβόλου αποτελέσματος καθώς δεν υπήρξε καμία   τεχνικο-οικονομική μελέτη  για την παροχή της υπηρεσίας   και τους στόχους του προγράμματος και είχε προκαλέσει την αντίδραση και άλλων δημοτικών συμβούλων.

Σας υπενθυμίζω ότι μέχρι σήμερα δεν μου έχουν αποσταλεί και οι άλλες Τεχνικές Μελέτες που ζήτησα από την Προϊσταμένη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ερμιονίδας με την επιστολή μου στις 5 Απριλίου 2016  για τα παρακάτω έργα:

1) Τ/Μ   2 / 2015   (Βελτίωση βατότητας βοσκοτόπων 2015)

2) Τ/Μ   2 / 2016  ( Επούλωση λάκκων)

3) Τ/Μ   3 / 2016  ( Συντήρηση και επισκευή σχολείων 2016)

4) Τ/Μ  43 / 2016  (Υπηρεσίες παραγωγής υποβάθρων μεγάλης ανάλυσης)

Τάσος Τόκας

Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Ερμιονίδας

Επικεφαλής της ΝΕΔΥΠΕΡ