Δευτέρα 9 Μαΐου 2016

ΝΕΔΥΠΕΡ: ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΣΠΑ 2014 2020 ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΜΕΣΩ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

Δευτέρα 9 Μαΐου 2016

ΠΡΟΣ

κ. Σφυρή Δημήτρη

Δήμαρχο Ερμιονίδας

Κοινοποίηση:

κ. Πάλλη Ιωάννη

Πρόεδρο της ΔΕΥΑΕΡ

ΘΕΜΑ:  Εφαρμογή συστημάτων αφαλάτωσης θαλασσινού/υφάλμυρου νερού μέσω του νέου   ΕΣΠΑ 2014-2010      

Κύριε Δήμαρχε

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΕΠΠΕΡΑΑ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη») οι προσκλήσεις για τη νέα προγραμματική περίοδο   του  ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ε.Π. ΕΤΠΑ & ΤΣ με πρόσκληση (κωδ. 14.30.23.1) την οποία υπογράφει η Ειδική Γραμματέας Ευγενία Φωτονιάτα, καλεί τους δυνητικούς δικαιούχους όπως τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης και τους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας Νο 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020, σε πρόγραμμα που συγχρηματοδοτείται από το ταμείο συνοχής. με τίτλο:

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ Ή ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΝΗΣΙΑ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΟΛΟΥΣ ΜΕ ΥΨΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ»

Στο πλαίσιο της ως άνω δράσης   οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα πρέπει να αφορούν σε εμπροσθοβαρή νέα έργα δηλαδή έργα ώριμα προς υλοποίηση παραγωγής πόσιμου νερού με αφαλάτωση θαλασσινού/υφάλμυρου νερού σε περιοχές με ειδικές τοπικές και κλιματικές συνθήκες και σε νησιά-τουριστικούς πόλους στα οποία η υδροδότηση με μεταφορά πόσιμου νερού έχει υψηλό κόστος.

Κύριε Δήμαρχε,

Όπως γνωρίζετε το πρόβλημα έλλειψης πόσιμου νερού είναι πολύ μεγάλο στην  περιοχή μας και   χρήζει άμεσης αντιμετώπισης.

Αυτή η κακή ποιότητα του νερού στο μεγαλύτερο δίκτυο του Δήμου, ήρθε ως αποτέλεσμα της υπεράντλησης των υπογείων υδάτων και της μη ύπαρξης ουσιαστικής πολιτικής για τη διάθεσή τους. Αυτό έχει σαν συνέπεια να ανεβαίνει το κόστος διαβίωσης του καταναλωτή, αφού μια τετραμελής οικογένεια χρειάζεται περισσότερα από 500,00€ το χρόνο για πόσιμο νερό,

Λόγω του ότι η ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων για το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι η 30-6-2016, πρέπει ο Δήμος Ερμιονίδας ή η ΔΕΥΑΕΡ να κάνουν ότι είναι δυνατό για να μην χαθεί μία ακόμη ευκαιρία και σε συνεργασία με την Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου να γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες ώστε να δοθεί το «πράσινο φώς» για την ένταξη σε αυτό.

Στην προσπάθεια να κλείσουμε την πόρτα στα προβλήματα του παρελθόντος η ΝΕΔΥΠΕΡ συστρατεύει τις δυνάμεις της, αφού από την ίδρυση της παράταξής μας κάναμε λόγο πως για την επίλυσή τους πρέπει να είμαστε όλοι μαζί.

Οφείλουμε λοιπόν να θέσουμε τις βάσεις προκειμένου η ανάπτυξη να γίνει πράξη στον τόπο μας και οι πολίτες να απολαμβάνουν επιτέλους το αγαθό που λέγεται πόσιμο νερό.

Τάσος Τόκας

Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Ερμιονίδας

Επικεφαλής της ΝΕΔΥΠΕΡ