Σάββατο 14 Μαΐου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ι.Λ.Μ.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ (ΤΕΤΑΡΤΗ 18/5/2016)