Παρασκευή 4 Μαρτίου 2016

Ημερίδα για τη διαχείριση Καταστροφών σε Πολιτιστικά Ιδρύματα της Ελλάδας

Η Βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π-Φορέα του Υπουργείου Παιδείας), με τη φιλοξενία του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών (Κ.Ε.Σ.) του Πανεπιστημίου του Harvard, θα διοργανώσει ημερίδα με θέμα:  Σχέδιο Αντιμετώπισης Καταστροφών σε Πολιτιστικά Ιδρύματα της Ελλάδας, στο τέλος Μαΐου. 

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στους χώρους του Κ.Ε.Σ. στο Μέγαρο Ιατρού (πρώην Δημαρχείο) στο Ναύπλιο. Η ακριβής ημερομηνία διεξαγωγής της ημερίδας και το πρόγραμμα , θα αναρτηθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.iep.edu.library.

Η ημερίδα απευθύνεται σε επαγγελματίες πολιτιστικών ιδρυμάτων (Συντηρητές, Μουσειολόγους,  Αρχαιολόγους, Βιβλιοθηκονόμους , Αρχειονόμους) και προτίθεται να  καλύψει  ένα σημαντικό κενό ενημέρωσης για θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης καταστροφών  στα πολιτιστικά ιδρύματα της  χώρα μας.

Για την καλύτερη  διοργάνωση της ημερίδας και επειδή ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε:
Βιβλιοθήκη Ι.Ε.Π., Μαρία Λυρατζή, 2106014206 / e-mail: library@iep.edu.gr

Τι είναι το Σχέδιο Αντιμετώπισης Καταστροφών
Διαρκείς είναι οι κίνδυνοι  που απειλούν τα Πολιτιστικά Ιδρύματα της χώρας μας τα οποία επιθυμούν  να παράσχουν την καλύτερη δυνατή ασφάλεια για τους επισκέπτες τους, το προσωπικό και φυσικά τις συλλογές  που φιλοξενούν.

Καταστροφές μπορεί να προέλθουν από : φυσικά αίτια όπως πλημμύρες,  πυρκαγιές και σεισμούς,   από προβληματικές κτηριακές εγκαταστάσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε φωτιές, πλημμύρες ή άλλου είδους καταστροφές,  από ανθρώπινη    αμέλεια ή  αδιαφορία, από ατυχήματα, αλλά και από παράνομες πράξεις όπως κλοπές,  βανδαλισμούς, εμπρησμούς,  τρομοκρατικές ενέργειες  και άλλους ακόμα.   Αυτές οι καταστροφές μπορούν να απειλήσουν την ασφάλεια των  ανθρώπων , των συλλογών και των εγκαταστάσεων των ιδρυμάτων.  Η πρόληψη και ο σχεδιασμός αντιμετώπισης κινδύνων / καταστροφών μπορεί να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις τους σε ανθρώπους και συλλογές.  Προκειμένου  να επιτευχθεί ο στόχος αυτός   πρέπει το ίδρυμα  να  οργανώσει και να θέσει σε εφαρμογή συντονισμένες πολιτικές.

Για να αποτραπούν  τα καταστροφικά  αποτελέσματα που προαναφέρθηκαν μια από τις λύσεις που προτείνεται από διεθνείς οργανισμούς (ICCROM, ICOMOS, ICOM )αλλά και από πολιτιστικά ιδρύματα της  Ευρώπης, Αμερικής Αυστραλίας κα   είναι η  ύπαρξη   Σχεδίου  Αντιμετώπισης Καταστροφών(Disaster Plan) :
Σχεδίου που βρίσκεται καταγεγραμμένο σε προφυλαγμένο χώρο  και  περιγράφει  βήμα προς βήμα όλες τις ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιούνται για την  αποφυγή ή μείωση της εμφάνισης κινδύνων που μπορεί να επιφέρουν  καταστροφές συνήθως ξαφνικές και μη αναμενόμενες,  των ενεργειών που πραγματοποιούνται σε περίπτωση που το καταστροφικό γεγονός δεν αποφευχθεί και των ενεργειών της διάσωσης και  αποκατάστασης πληγέντων αντικειμένων, κτηρίων και περιβάλλοντος μετά την καταστροφή. 

Για την επίτευξη αυτών το ίδρυμα οφείλει:
v Να  έχει λάβει :
Μέτρα Προετοιμασίας και Πρόληψης  για  ενδεχόμενη καταστροφή
v Να  έχει καταγράψει:
Συγκεκριμένες ενέργειες αντίδρασης που  πρέπει να πραγματοποιηθούν  σε περίπτωση που το καταστροφικό συμβάν δεν αποφευχθεί
v Να  έχει καταγράψει βήμα προς βήμα:
Τις ενέργειες  διάσωσης και αποκατάστασης πληγέντων αντικειμένων, κτηρίων και περιβάλλοντος μετά την καταστροφή.

Ο ρόλος της Βιβλιοθήκης του Ι.Ε.Π. ως σήμερα , στο συγκεκριμένο θέμα
Η βιβλιοθήκη του Ι.Ε.Π. είναι από τα πρώτα πολιτιστικά ιδρύματα στην Ελλάδα που εκπόνησε και ανήρτησε ήδη από το 2009 στην ιστοσελίδα της Σχέδιο Αντιμετώπισης Καταστροφών το οποίο και απεδείχθη ιδιαιτέρως χρήσιμο στην πλημμύρα που υπέστη ο υπόγειος χώρος της το 2011.

Παράλληλα, πρωτοστάτησε στην διοργάνωση του πρώτου σεμιναρίου στην Ελλάδα με θέμα:  «Σχέδιο Αντιμετώπισης Καταστροφών (Disaster Plan) σε Πολιτιστικά Ιδρύματα της Ελλάδας» σε συνεργασία με το  Ίδρυμα Ευγενίδου , την Αμερικανική Σχολή Κλασσικών Σπουδών της Αθήνας, το τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του ΤΕΙ Αθηνών, την Αμερικανική Πρεσβεία και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.). 

Το  Σεμινάριο αυτό απευθυνόταν σε Επαγγελματίες των Πολιτιστικών Ιδρυμάτων, όπως Συντηρητές, Μουσειολόγους,  Αρχαιολόγους, Βιβλιοθηκονόμους και Αρχειονόμους και ήρθε να καλύψει, όπως φάνηκε κι από το μεγάλο ενδιαφέρον των συμμετεχόντων, ένα σημαντικό κενό ενημέρωσης για θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης καταστροφών στη χώρα μας. Επρόκειτο άλλωστε, για το πρώτο Σεμινάριο με αυτό το θέμα που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα. Το σεμινάριο είχε επιτυχή έκβαση η οποία εκδηλώθηκε  από το έντονο ενδιαφέρον των επαγγελματιών των πολιτιστικών ιδρυμάτων και την έκκληση τους για επανάληψη του σεμιναρίου τα τελευταία δύο χρόνια.