Τρίτη 1 Μαρτίου 2016

Τρίκαλα πρόσφυγες με λόγια καρδιάς ευχαριστούν φιλοξενία τους Τρικαλινούς πολίτες Δευτέρα 29-2-2016