Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2016

ΤΝΕΔΥΠΕΡ: Ο ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2016

 Στις 21 Φεβρουαρίου 2016 ψηφίστηκε στη Βουλή  ο Ν./ 4368  «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις», γνωστός και ως «παράλληλο πρόγραμμα».

Με τις ρυθμίσεις του συγκεκριμένου νόμου, συγκροτείται ένα ισχυρό πλαίσιο ανακούφισης και προστασίας, μιας κοινωνίας που αποδιαρθρώθηκε από συνεχείς επιθετικές παρεμβάσεις τα τελευταία 5-6 χρόνια. Πολύ σημαντικές, εκτός των άλλων,  είναι οι παρεμβάσεις  που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Προβλέπεται συγκεκριμένα:

1) Η σύσταση  στο Υπουργείο Εσωτερικών ειδικής Επιτροπής με κύριο έργο την καταγραφή και αξιολόγηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, επιδιώκοντας την αναβάθμιση των ΟΤΑ,  με σκοπό την ενίσχυση της τοπικής αυτονομίας και τον εξορθολογισμό των διοικητικών διαδικασιών των  τοπικών αρχών, μέσω ενός σύγχρονου πλαισίου λειτουργίας, με αναμόρφωση του «Καλλικράτη».

2) Η σύσταση και λειτουργία  «Κέντρων Κοινότητας» που θα θεσμοθετηθούν στους Δήμους και μέσα από ηλεκτρονικές πλατφόρμες, με εξειδικευμένα στελέχη, κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης θα έχει πληροφόρηση σχετικά με προγράμματα εργασίας, σεμινάρια, επιμορφώσεις, καθώς και ψυχολογική και οικογενειακή στήριξη.

3) Η δυνατότητα πρόσληψης  στους ΟΤΑ– μέσω ΑΣΕΠ – προσωπικού σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.

4) Η διεύρυνση  της δυνατότητας των Δήμων να χορηγούν μειώσεις ή απαλλαγές από δημοτικά τέλη, σε ευπαθείς ομάδες (τρίτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες, μακροχρόνια άνεργοι, νέοι επαγγελματίες κ.ά.)

5) Η  εγκαθίδρυση νέου συστήματος  διασύνδεσης δημοτολογίων και ληξιαρχείων.

και τέλος

6) Η διεύρυνση της χορήγησης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για το προσωπικό των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού που απασχολείται στη μεταφορά, στην επεξεργασία και την ανακύκλωση και την εν γένει αξιοποίηση και διάθεση στερεών αποβλήτων καθώς και όσοι εργάζονται στα κέντρα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών (ΚΔΑΥ), στους σταθμούς μεταφόρτωσης και στις μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων.

Τα παραπάνω αποτελούν ένα θετικό βήμα για την ενίσχυση  του χαρακτήρα των Δήμων ως οργανισμών της κοινωνίας των πολιτών και διαμορφώνουν για το θεσμό της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης ένα θεσμικό πλαίσιο δημοκρατίας και προστασίας  των ασθενέστερων κοινωνικών στρωμάτων.


Τάσος Τόκας


Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Ερμιονίδας


Επικεφαλής της ΝΕΔΥΠΕΡ