Σάββατο 9 Ιανουαρίου 2016

«Μάθε Braille»

Αυτός είναι ο τίτλος μιας καινοτόμου σε διεθνές επίπεδο
και ταυτόχρονα εξαιρετικά χρήσιμης εκπαιδευτικής εφαρμογής που αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,
για την εκμάθηση του κώδικα Braille δωρεάν, με τη χρήση έξυπνων συσκευών που χρησιμοποιούν το σύστημα Android.

Δωρεάν εκπαιδευτική εφαρμογή εκμάθησης Braille

 Δεκτές αιτήσεις για νέο κύκλο μαθημάτων

Η εφαρμογή, μέσω μιας απλής και διασκεδαστικής διαδικασίας, δίνει τη δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο να μάθει και να εξασκηθεί στη γλώσσα – εργαλείο για τα άτομα με οπτική αναπηρία, τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά, ενώ επιπλέον μπορεί από μόνος του να ελέγξει την πρόοδό του με τη χρήση
παιχνιδιών, όπως η γνωστή «κρεμάλα». Την εφαρμογή σχεδίασαν και ανέπτυξαν ο Παύλος Χατζηγιαννάκογλου, υποψήφιος διδάκτωρ και Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και η Μαρία Καμπουράκη, μεταπτυχιακή φοιτήτρια του ίδιου Τμήματος, με την υποστήριξη του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών – Περιφερειακή Ένωση Κεντρικής Μακεδονίας. Όπως δηλώνουν οι δύο δημιουργοί της εφαρμογής, «αφορμή για τη δημιουργία του λογισμικού αποτέλεσε η διαπίστωση ότι ώς τώρα δεν υπήρχε κάποια mobile εφαρμογή που να επιτρέπει την εξάσκηση στην εκμάθηση του κώδικα Braille, ούτε στα ελληνικά ούτε στα αγγλικά. Λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές έρευνες που δείχνουν πόσο σημαντικός παράγοντας για την ποιότητα ζωής των ατόμων με οπτική αναπηρία είναι η γνώση του κώδικα Braille, σκεφτήκαμε να δημιουργήσουμε αυτή την εφαρμογή ως συμπληρωματική στην κανονική εκμάθηση του κώδικα, ώστε να διευκολύνουμε τις οικογένειες αλλά και τους εκπαιδευτές των ατόμων με πρόβλημα όρασης».
Η εφαρμογή «Μάθε Braille» διατίθεται δωρεάν στο Play Store

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν την εφαρμογή σε λειτουργία στο YOUTUBE
Έλλη Βασιλάκη