Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2016

Επιστροφή σε καταδικασμένες πολιτικές διαχείρισης των αποβλήτων

Από Τάσο Κεφαλά

Επιστροφή σε καταδικασμένες πολιτικές διαχείρισης των αποβλήτων σηματοδοτεί η νέα (απευθείας) ανάθεση για το ΕΜΑΚ

Εποχές του 2013 μας θύμισε το δελτίο τύπου, με το οποίο η διοίκηση της περιφέρειας Αττικής  και του ΕΔΣΝΑ πανηγυρίζει για την ανανέωση της σύμβασης ανάθεσης λειτουργίας του εργοστασίου μηχανικής ανακύκλωσης - κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ) σύμμεικτων απορριμμάτων, στη Φυλή, 
ενώ ακόμη δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα το πλήρες κείμενο της απόφασης και των όρων της σύμβασης που έχουν συμφωνηθεί. Τότε, στη θέση της κ. Δούρου ήταν ο κ. Σγουρός, που 
επικαλούνταν, με πανομοιότυπο τρόπο με την κ. Δούρου, τα δήθεν οικονομικά και περιβαλλοντικά 
οφέλη της ίδιας επιλογής.


Η επιλογή της απευθείας ανάθεσης και ο νέος ΠΕΣΔΑ

Η άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης, όμως, είναι κάτι παραπάνω από μια οικονομική δοσοληψία. 
Σηματοδοτεί και μια συγκεκριμένη αντίληψη για την κατεύθυνση που πρέπει να έχει ο νέος περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Αττικής. Σε μια στιγμή, μάλιστα, που η περιφέρεια Αττικής και ο ΠΕΣΔΑ υποτίθεται ότι μελετούν την εξειδίκευση του, πρόσφατα, αναθεωρημένου 
ΠΕΣΔΑ. Ειδικότερα, εξετάζεται το είδος και η χωροθέτηση των αναγκαίων υποδομών, ανάμεσά τους και των μονάδων επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων.


Το πλήρες κείμενο της παρέμβασης επισυνάπτεται και έχει αναρτηθεί εδώ:
http://prosynat.blogspot.gr/2016/01/blog-post.html#more