Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2016

Αλήθειες και ψέματα για το ΕΜΑΚ Φυλής

Η ΠΡΩΣΥΝΑΤ δίνει στη δημοσιότητα κείμενο αναλυτικού σχολιασμού της απόφασης του ΕΔΣΝΑ, 
για την απευθείας ανάθεση της διαχείρισης του ΕΜΑΚ Φυλής και της ανοιχτής επιστολής που μας 
έστειλε το γραφείο της προέδρου του ΕΔΣΝΑ κας Δούρου, σε απάντηση της αρχικής μας παρέμβασης
(Όλο το σχετικό υλικό είναι αναρτημένο εδώ)

……………………………………………………………………………………..

Η ΠΡΩΣΥΝΑΤ, με τη νέα παρέμβασή της, επιχειρεί να αντικρούσει όλα τα επιχειρήματα του ΕΔΣΝΑ 
και της περιφέρειας, σχετικά με τα υποτιθέμενα πλεονεκτήματα της απόφασης της απευθείας ανάθεσης 
της διαχείρισης του ΕΜΑΚ. Τεκμηριώνει την απουσία περιβαλλοντικών αποτελεσμάτων, την ασυμβατότητα 
με το νέο εθνικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων, την υπονόμευση του δημόσιου χαρακτήρα της διαχείρισης, 
τη συνέχιση της λειτουργίας της εγκατάστασης της Φυλής και το παραπλανητικό χαρακτήρα των εξαγγελιών 
περιορισμού του κόστους διαχείρισης.


Εκτιμά ότι η συγκεκριμένη απόφαση αποτελεί μια στρατηγικού χαρακτήρα επιλογή, που αντικατοπτρίζει 
το στρεβλό χαρακτήρα του νέου περιφερειακού σχεδιασμού για την Αττική, που τον χαρακτηρίζουν:
- Η λογική της συγκεντρωτικής διαχείρισης σύμμεικτων σκουπιδιών, σε βάρος της προδιαλογής των
  υλικών στην πηγή και της ενίσχυσης των τοπικών σχεδίων των Δήμων.
- Η διαιώνιση της λειτουργίας της εγκατάστασης της Φυλής, σε αντίθεση με τις αρχικές εξαγγελίες της
  περιφερειακής αρχής για αποφόρτιση δραστηριοτήτων και περιβαλλοντική αποκατάσταση της περιοχής.
- Η διατήρηση της εμπλοκής των ιδιωτών μεγαλοεργολάβων στο κύκλωμα της διαχείρισης των απορριμμάτων
  με την ανομολόγητη επιδίωξη της καύσης, σε μεγάλη κλίμακα.


Επισυνάπτονται: το δελτίο τύπου και το κείμενο του αναλυτικού σχολιασμού.Πρωτοβουλία συνεννόησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων (ΠΡΩΣΥΝΑΤ)
e-mail επικοινωνίας: prosynat@gmail.com
ιστολόγιο: http://prosynat.blogspot.com

Πρωτοβουλία συνεννόησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων 

Συνημμένα11:11 μ.μ. (Πριν από 8 ώρες)